BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Vladislava Galović

Institucija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Država
Srbija
Adresa
Antona Čehova 13, 21000 Novi Sad, Srbija
E-pošta
galovic@uns.ac.rs