BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Željko Škvorc

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Područje istraživanja
Botanika i dendrologija
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 66 66 102
E-pošta
zskvorc@sumfak.hr