BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Zoran Galić

Radno mjesto
Pomoćnik ravnatelja
Institucija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel
Odjel za pedologiju
Područje istraživanja
Ekologija šuma
Država
Srbija
Adresa
Antona Čehova 13, 21000 Novi Sad, Srbija
E-pošta
galicz@uns.ac.rs