BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Zoran Govedar

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Odjel
Katedra za uzgajanje šuma
Područje istraživanja
Uzgajanje šuma
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon
+387 51 464 628 lok. 112
E-pošta
zoran.govedar@sf.unibl.org