BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Zoran Poduška, dipl.ing.šum.

Radno mjesto
Znanstveni novak
Institucija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel
Zavod za prostorno uređenje, GIS i šumarsku politiku
Područje istraživanja
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 3, 11030 Beograd, Srbija
Telefon
+381 11 35 53 355
Mobitel
+ 381 63 8479535
E-pošta
zoran.poduska@forest.org.rs