BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Zoran Stanivuković

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Odjel
Katedra za integralnu zaštitu šumskih ekosistema
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon
+387 51 464 628 lok. 113
E-pošta
zoran.stanivukovic@sf.unibl.org