Trenutno pretražujete

Novosti, Stranica 2

Traži se “kum” za klona najvećeg hrasta lužnjaka

“Do sada smo posadili četiri certificirane sadnice, potomke hrasta lužnjaka iz šume Prašnik, jednog od najvećih u Europi, sada tražimo kuma za petog”, rekao je dipl. ing. šumarstva Mario Bošnjak, predsjednik novogradiškog ogranka Hrvatskog šumarskog društva. Riječ je o klonu ogromnog hrasta koji obitava u posebnom rezervatu šumske vegetacije hrasta …