ZAPOSLENICI INSTITUTA

Dr.sc. Martina Tijardović

Radno mjesto
Znanstveni novak - asistent
Odjel
Zavod za uzgajanje šuma
Area of Research
  1. Uzgajanje šuma - silvikultura
  2. Šumski raasadnici
  3. Šumske kulture i plantaže
  4. Konverzija
Bibliografija
Adresa
Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska
Telefon
+385 1 6273 022
Fax
+385 1 6273 035
Mobitel
+385 99 3176 094
VPN
5610
E-pošta
martinat@sumins.hr