Research Centre for Urban and Private Forests

Translation missing

DIVISION HEAD: Miljenko Županić

Tel: +385 42 305 221 , Mob: +385 98 339 831
Email: zupanicm@sumins.hr
Fax: +385 42 305 221

Aktivnosti Centra za urbane i privatne šume provode se u sklopu znanstvenih i stručnih projekata, od kojih izdvajamo:

 • Sjemenska štedionica i genetska banka svojti šumskog drveća
 • Usluga stručne kontrole u proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala
 • Zdravstveni pregled šumskog reprodukcijskog materijala u rasadnicima
 • Izvještajno prognozni poslovi u šumarstvu
 • Program posebnog nadzora karantenskih organizama
Nikolina Đođ
Junior researcher - assistant

 • Telephone: +385 42 305 221
 • Mobile Phone: +385 99 2281 682
 • VPN: 5602
 • E-mail: medenjak@sumins.hr
 • Miljenko Županić
  Head of the Research Centres, Senior expert associate

 • Telephone: +385 42 305 221
 • Mobile Phone: +385 98 339 831
 • VPN: 5829
 • E-mail: zupanicm@sumins.hr