NURSERY PRODUCTION

Translation missing

DIVISION HEAD: Ivica Čehulić

Tel: +385 1 6273 031; +385 1 6281 715 , Mob: +385 98 324 795
Email: ivicac@sumins.hr
Fax: +385 1 6273 035

Usluge:

 • Proizvodnja i prodaja ukrasnog sadnog materijala
 • Izrada projekata krajobraznog uređenja
 • Izvedba krajobraznog uređenja
 • Nadzor nad poslovima krajobraznog uređenja
 • Njega travnjaka i sadnica
 • Savjetodavne usluge

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 7.00 – 15.00

Telefon: +385 (0)1 6281 715

Voditelj Odjela:
Ivica Čehulić, dipl.ing.šum.
Telefon: +385 1 6281 715; +385 1 6273 031
Fax.: +385 1 6273 035
Mobitel: +385 98 324 795
E-mail: ivicac@sumins.hr

Veleprodaja sadnica i oblikovanje krajobraza:
Romana Maradin, dipl.ing.agr.
Telefon: +385 1 6281 715; +385 1 6273 032
Fax.: +385 1 6273 035
Mobitel: +385 98 324 558
E-mail: romanam@sumins.hr

Maloprodaja sadnica:
Marina Mršić
Telefon: +385 1 6273 033
Mobitel: +385 98 340 497

Ivica Čehulić
Department Head, Senior Expert Associate

 • Telephone: +385 1 6273 031; +385 1 6281 715
 • Mobile Phone: +385 98 324 795
 • VPN: 5810
 • E-mail: ivicac@sumins.hr
 • Romana Maradin
  Senior Expert Associate

 • Telephone: +385 1 6273 032; +385 1 6281 715
 • Mobile Phone: +385 98 324 558
 • VPN: 5808
 • E-mail: romanam@sumins.hr
 • Marina Mršić
  Technical associate

 • Telephone: +385 1 6273 033
 • Mobile Phone: +385 98 340 497
 • VPN: 5838