COMMON AFFAIRS SERVICE

Translation missing

DIVISION HEAD: Fikret Ahmetović

Tel: +385 1 6273 014 , Mob: +385 98 324 267
Email: fikreta@sumins.hr

Zajednička služba obavlja opće, pravne, računovodstvene, materijalno-financijske, javnu nabavu, administrativne, pomoćno-tehničke, stručne i njima slične poslove od zajedničkog interesa za Hrvatski šumarski institut. U odjelu se pruža i podrška poslovima vezanima uz međunarodnu suradnju, te se nalazi Znanstvena knjižnica Instituta.

 • Voditelj Zajedničke službe Hrvatskog šumarskog instituta: Fikret Ahmetović, dipl. iur.
 • Pravna pitanja i javna nabava: Fikret Ahmetović, dipl. iur.
 • Računovodstvo: Ksenija Štulec, dipl.oec., Andreja Krkuc i Mandica Benković
 • Tajništvo ravnateljice: Ines Fratrić
 • Administrativni poslovi: Danica Boričević i Nada Jakšić
 • Knjižnica: Renata Stojaković, dipl. knjižničar i prof. hrvatskog jezika

Statusna pitanja, naziv, sjedište, djelatnost, ustrojstvo, pravni položaj, tijela Instituta, upravljanje i poslovodstvo, uvjeti i postupak izbora u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i radna mjesta, status ostalih zaposlenika, financiranje i javnost rada Instituta, kao i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanja Instituta određuju se Statutom Hrvatskog šumarskog instituta.

Ustroj Hrvatskog šumarskog instituta, poslovi koji se obavljaju u pojedinim ustrojstvenim jedinicama, uz razgraničenje nadležnosti i odgovornosti, poslovna ovlaštenja te druga pitanja organizacijske strukture Instituta određuju se Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog šumarskog instituta.

U odjelu se pruža i podrška međunarodnoj suradnji, uspostavi i održavanju kontakata s partnerskim institucijama u regiji i Europi, organiziranju konferencija, skupova, seminara i ostalih događanja, te uz to vezanim aktivnostima. O međunarodnoj suradnji Hrvatskog šumarskog instituta možete više saznati pod poveznicom Međunarodna suradnja.

U sklopu zajedničke službe nalazi se i Knjižnica Hrvatskog šumarskog instituta koja sadrži stručne knjige i časopise, doktorske i magistarske radove iz područja šumarstva, te opsežnu referentnu zbirku. O izdavačkoj djelatnosti Hrvatskog šumarskog instituta možete više saznati pod poveznicom Publikacije.

Renata Stojaković
Head of library

 • Telephone: +385 1 6273 017
 • Mobile Phone: +385 99 3177 670
 • VPN: 5800
 • E-mail: renatas@sumins.hr
 • Andreja Krkuc
  Senior technician

 • Telephone: +385 1 6273 012
 • Mobile Phone: +385 99 3176 099
 • VPN: 5615
 • E-mail: andrejak@sumins.hr
 • Damir Beljak
  Custodian

 • Mobile Phone: +385 98 340 769
 • VPN: 5839
 • Danica Boričević
  Senior technician (retired)

 • Telephone: +385 1 6273 006
 • E-mail: danicab@sumins.hr
 • Dijana Vuletić
  Director General, Senior scientific associate

 • Telephone: +385 1 6273 010
 • Mobile Phone: +385 98 324 226
 • VPN: 5802
 • E-mail: dijanav@sumins.hr
 • Fikret Ahmetović
  Head of Common Affairs Service

 • Telephone: +385 1 6273 014
 • Mobile Phone: +385 98 324 267
 • VPN: 5803
 • E-mail: fikreta@sumins.hr
 • Ines Fratrić
  Senior technician

 • Telephone: +385 1 6273 000
 • Mobile Phone: +385 99 3176 098
 • VPN: 5614
 • E-mail: inesf@sumins.hr
 • Nada Jakšić
  Senior technician

 • Telephone: +385 1 6273 017
 • E-mail: nadaj@sumins.hr
 • Mandica Benković
  Viši tehničar

 • Telephone: +385 1 6273 001