Division for Forest Ecology

Translation missing

DIVISION HEAD: Nenad Potočić

Tel: +385 1 6273 027 , Mob: +385 98 326 124
Email: nenadp@sumins.hr

DJELATNOST

Glavne djelatnosti Zavoda za ekologiju šuma obuhvaćaju sljedeće poslove:

 • Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava: osutost krošanja i štete od biotičkih i abiotičkih čimbenika, depozicija atmosferskog onečišćenja i monitoring šumskih tala i procjedne vode (lizimetrija), stanje ishrane drveća, utvrđivanje flornog sastava i utjecaj ekoloških čimbenika na bioraznolikost u šumskim ekosustavima
 • Ekofiziologija šumskih vrsta drveća: mineralna ishrana, vitalitet, klimatski utjecaji, gnojidba u rasadničkoj proizvodnji
 • Kemija okoliša: analize tla, biljnog materijala i vode,
 • Pedologija: klasifikacija tala, fizikalna i kemijska svojstva tla, kartiranje šumskih tala, istraživanja tala za potrebe pošumljavanja
 • Eko-hidrologija šumskih ekosustava
 • Bioraznolikost: analiza, indikatori
 • Fitocenološka istraživanja i kartiranja
 • Šumski požari: politika, kartiranje rizika od požara, sanacija opožarenih površina
 • Geostatistika: modeliranje geoprostornih informacija, analiza prostornih podataka
 • Daljinska istraživanja u području ekologije šuma

PROJEKTI

DODATNI PODACI

ZAPOSLENICI

Boris Vrbek
Scientific advisor (retired)

 • Telephone: +385 1 6273 011
 • Mobile Phone: +385 98 324 469
 • VPN: 5806
 • E-mail: borisv@sumins.hr
 • Dragan Jakšić
  Technical associate

 • Telephone: +385 1 6273 026
 • Mobile Phone: +385 98 341 195
 • VPN: 5841
 • E-mail: draganj@sumins.hr
 • Tamara Jakovljević
  Head of Laboratory, Scientific associate

 • Telephone: +385 1 6273 025
 • Mobile Phone: +385 98 339 860
 • VPN: 5830
 • E-mail: tamaraj@sumins.hr
 • Nenad Potočić
  Department Head, Senior Science Associate

 • Telephone: +385 1 6273 027
 • Mobile Phone: +385 98 326 124
 • VPN: 5816
 • E-mail: nenadp@sumins.hr
 • Jasnica Medak
  Scientific associate

 • Telephone: +385 1 6273 024
 • Mobile Phone: +385 98 340 199
 • VPN: 5831
 • E-mail: jasnam@sumins.hr
 • Ivan Seletković
  Senior scientific associate

 • Telephone: +385 1 6273 027
 • Mobile Phone: +385 98 326 160
 • VPN: 5817
 • E-mail: ivans@sumins.hr
 • Ivan Pilaš
  Senior science associate

 • Telephone: +385 1 6273 024
 • Mobile Phone: +385 98 326 714
 • VPN: 5820
 • E-mail: ivanp@sumins.hr
 • Ivan Medved
  Znanstveni suradnik

 • Telephone: +385 1 6273 024
 • Mobile Phone: +385 91 4639 413
 • VPN: 5247
 • E-mail: ivanm@sumins.hr
 • Renata Tubikanec
  Viši tehničar

 • Telephone: +385 1 6273 026
 • E-mail: renatah@sumins.hr
 • Monika Hlebić
  Viši tehničar

 • Telephone: +385 1 6273 026
 • E-mail: monikah@sumins.hr