Pocetak | O nama | Istraživanje | Projekti i suradnja | Usluge | Publikacije | Novosti | Kontakt | Poveznice
 
 
 
 
 
 
    Print 
>Hrvatska verzija / Usluge / Laboratorij
 
 

Laboratorij za ispitivanje šumskog sjemena

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja

Laboratorij za molekularno-genetička ispitivanja

Laboratorij za entomološka ispitivanja

Laboratorij za fitopatološka ispitivanja

Laboratorij za molekularno-genetička ispitivanja (LMGI)
 
 
Voditeljica laboratorija - dr.sc. Nevenka Čelepirović  - (01) 62 73 036, (098) 325 578
 
Fax: (01) 62 73 035