Research Centre for Lowland Forests

Translation missing

DIVISION HEAD: Miljenko Županić, M.sc.

Tel: +385 42 305 221 , Mob: +385 98 339 831
E-mail: zupanicm@sumins.hr
Fax: +385 42 305 221

FIELD OF WORK

Temeljna istraživanja u IC Vinkovci obuhvaćaju slijedeća područja:

 • provedba znanstveno-istraživačkih projekata na području Spačvanskog bazena
 • očuvanje genofonda šumskog drveća od gospodarskog značaja
 • istraživanje varijabilnosti i izostanka plodonošenja hrasta lužnjaka
 • uzgajanje šuma hrasta lužnjaka i utjecaj šumsko uzgojnih zahvata na stanje i razvoj sastojina
 • hidrologija tala nizinskih šuma
 • ostala istraživanja na znanstvenom području šumarstva

Stručna djelatnost:

 • Stručni nadzor u sjemenskim objekatima
  • pregledi šumskih sjemenskih objekata
  • nadzor nad proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala
  • nadzor nad stavljanjem na tržište šumskog reprodukcijskog materijala
 • Ocjenjivanje potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i izdavanje stručnog mišljenja o ispunjavanju uvjeta za upis u Registar šumskih sjemenskih objekata
 • Uzorkovanje šumskog sjemena sukladno važećim metodama za uzorkovanje i testiranje sjemena Međunarodne udruge za testiranje sjemena (International Seed Testing Association ISTA)
 • Davanje stručnog mišljenja za odobrenje Programa gospodarenja ŠSO u kategoriji „selekcioniran“
 • Sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava za izradu prijedloga podzakonskih akata Zakona o šumama i uredbi Europske komisije

PROJECTS

EMPLOYEES