Centar za općekorisne funkcije šuma ”Josip Ressel”

Šume i šumska zemljišta specifično su prirodno bogatstvo te s općekorisnim funkcijama šuma uvjetuju poseban način uprav­ljanja i gospodarenja. Općekorisne funkcije šuma jesu: zaštita tla od erozije vodom i vjetrom, uravnoteženje vodnih odnosa u krajobrazu te sprečavanje bujica i visokih vodnih valova, pročišćavanje voda procjeđivanjem kroz šumsko tlo te opskrba podzemnih tokova i izvorišta pitkom vodom, povoljni utjecaj na klimu i poljodjelsku djelatnost, pročišćavanje onečišćenoga zraka, utjecaj na ljepotu krajobraza, stvaranje povoljnih uvjeta za ljudsko zdravlje, osiguranje prostora za odmor i rekreaciju, uvjetovanje razvoja ekološkoga, lovnog i seoskoga turizma, očuvanje genofonda šumskoga drveća i ostalih vrsta šumske biocenoze, očuvanje biološke raznolikosti genofonda, vrsta, ekosustava i krajobraza, podržavanje opće i posebne zaštite prirode (nacionalni parkovi i dr.) šumovitog krajobraza, ublažavanje učinka „staklenika atmosfere“ vezivanjem ugljika te obogaćivanje okoliša kisikom, opća zaštita i unapređivanje čovjekova okoliša postojanjem šumskih ekosustava kao biološkoga kapitala velike vrijednosti te značenje u obrani zemlje i razvoju lokalnih zajednica.

Centar za općekorisne funkcije šuma „Josip Ressel“ Hrvatskog šumarskog instituta, djeluje od 2008. godine i smješten je u Pazinu. Trenutno zapošljava 4 diplomirana inženjera šumarstva koji se bave znanstveno – istraživačkim radom, EU projektima te ostalim međunarodnim i domaćim projektima, kao i asistiranjem na prikupljanju podataka za znanstveno – istraživačke projekte Hrvatskog šumarskog instituta. Značajno je spomenuti i kako djelatnici Centra za OKFŠ iz Pazina provode stalne edukacije učenika osnovnih i srednjih škola na području čitave županije. Rad centra podupiru Istarska županija i Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Buzet.

VODITELJ ODJELA: Miljenko Županić

Tel: +385 42 305 221 , Mob: +385 98 339 831
E-pošta: zupanicm@sumins.hr
Fax: +385 42 305 221

DJELATNOST

Aktivnosti Centra za općekorisne funkcije šuma „Josip Ressel“ provode se u sklopu znanstvenih i stručnih projekata, od kojih izdvajamo:

 • Istraživanje podzemnih i nadzemnih makrogljiva u šumskim ekosustavima Istre,
 • Stvaranje Strategije održivog razvoja i gospodarenja tartufima u Istri,
 • Nadzor i kontrola u proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala.

PROJEKTI

ZAPOSLENICI

Željko Zgrablić
Poslijedoktorand

 • Telefon: +385 52 416 769
 • Mobile Phone: +385 98 339 734
 • VPN: 5827
 • E-mail: zeljkoz@sumins.hr
 • Anton Brenko
  Stručni suradnik

 • Telefon: +385 52 416 769
 • Mobile Phone: +385 98 340 273
 • VPN: 5832
 • E-mail: antonb@sumins.hr
 • Ivana Antolović Smoljan
  Stručni suradnik

 • Telefon: +385 (0)52 416 769
 • Mobile Phone: +385 (0)99 624 9655
 • VPN: 5844
 • E-mail: ivanaas@sumins.hr
 • Dino Buršić
  Stručni suradnik

 • E-mail: dinob@sumins.hr