Research Centre for Urban and Private Forests

Translation missing

DIVISION HEAD: Ivan Pilaš, PhD

Tel: +385 1 6273 024 , Mob: +385 98 326 714
E-mail: ivanp@sumins.hr

FIELD OF WORK

Aktivnosti Centra za urbane i privatne šume provode se u sklopu znanstvenih i stručnih projekata, od kojih izdvajamo:

  • Sjemenska štedionica i genetska banka svojti šumskog drveća
  • Usluga stručne kontrole u proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala
  • Zdravstveni pregled šumskog reprodukcijskog materijala u rasadnicima
  • Izvještajno prognozni poslovi u šumarstvu
  • Program posebnog nadzora karantenskih organizama

PROJECTS

EMPLOYEES