Research Centre for Urban and Private Forests

Translation missing

DIVISION HEAD: Miljenko Županić, M.sc.

Tel: +385 42 305 221 , Mob: +385 98 339 831
E-mail: zupanicm@sumins.hr
Fax: +385 42 305 221

FIELD OF WORK

Aktivnosti Centra za urbane i privatne šume provode se u sklopu znanstvenih i stručnih projekata, od kojih izdvajamo:

  • Sjemenska štedionica i genetska banka svojti šumskog drveća
  • Usluga stručne kontrole u proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala
  • Zdravstveni pregled šumskog reprodukcijskog materijala u rasadnicima
  • Izvještajno prognozni poslovi u šumarstvu
  • Program posebnog nadzora karantenskih organizama

PROJECTS

EMPLOYEES