Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE

Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE djeluje u okviru Hrvatskog šumarskog instituta od siječnja 2012. godine, a od srpnja iste godine dio je zajedničkog EFICEEC-EFISEE regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta (EFI).

Temeljni djelokrug EFISEE ureda odnosi se na sljedeće aktivnosti:

 • istraživanje,
 • umrežavanje,
 • informiranje te
 • podršku akterima šumarske politike.

Ured ostvaruje uspješnu međunarodnu znanstvenu suradnju s partnerskim znanstvenoistraživačkim institucijama u regiji JI Europe te djeluje kao spona između partnerskih institucija i Europskog šumarskog instituta. Suradnja između organizacija ima za svrhu promicanje važnosti znanstvenoistraživačkog rada te jačanje kapaciteta institucija i pojedinaca na području JI Europe.

Važna aktivnost ureda je uspostava regionalnog dijaloga između znanstvenika i dionika koji sudjeluju u procesima donošenja odluka u šumarstvu s posebnim naglaskom na razmjenu znanstvenih spoznaja i ideja, koje se prilagođene regionalnom kontekstu.

Institucije partneri EFISEE ureda su:

Važnost EFISEE ureda prepoznata je od strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

VODITELJ ODJELA: Dr.sc. Silvija Krajter Ostoić

Tel: +385 1 62 73 019 , Mob: +385 99 3176 096
E-mail: silvijak@sumins.hr

DJELATNOST

 • Znanstvenoistraživački rad iz područja šumarske politike (engl. policy) i upravljanja (engl. governance) s posebnim naglaskom na:
  • istraživanje politika koje se odnose na urbane šume i zelenu infrastrukturu – COST FP1204 GreenInUrbs (2013-2017), projekt FORCITY
  • upravljanje urbanim šumama i zelenom infrastrukturom – COST FP1204 GreenInUrbs (2013-2017), projekt FORCITY(2012-2013), doktorska disertacija „Analiza upravljanja urbanim šumama u gradu Zagrebu“ (2013)
  • istraživanje politika koja se odnose na privatne šumoposjednike – COST FP1201 FACESMAP (2012-2016), projekt PRIFORT (2007-2009)
  • istraživanje stavova građana o šumama i urbanim šumama – projekt FORCITY (2012-2013), projekt MZOS (šifra: 024-0242049-2101) „Značaj, vrednovanje i potrajno korištenje socijalnih usluga šuma“ (2007-2012)
  • istraživanje korištenja nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma – projekti za Hrvatske šume d.o.o. na Petrovoj gori (2006-2010) i u Gospiću (2011-2013).
 • Umrežavanje
  • Povezivanje znanstvenoistraživačkih organizacija u JI Europi u svrhu izgradnje institucionalnih i individualnih kapaciteta
   – izgradnja kapaciteta iz područja šumarske politike i upravljanja – COST TN1401 CAPABAL (2014-2016)
   – organizacija radionica u svrhu profesionalnog usavršavanja istraživača
   – uspostava i održavanje jedinstvene baze znanstvenika i istraživača koji se bave različitim aspektima šumarstva u JI Europi
 • Podrška akterima šumarske politike
  • izrada informativnih brošura i letaka o politikama vezanim za (urbane) šume i (urbano) šumarstvo te upravljanje (urbanim) šumama.
 • Informiranje
  • Organizacija znanstvenih i stručnih skupova – npr. međunarodna znanstvena konferencija Forests for cities, forests for people- perspectives on urban forest governance“ (2012)
  • Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima
  • Izrada mjesečnog EFISEE regionalnog biltena za informiranje partnerskih organizacija i ostalih dionika u JI Europi o znanstvenim i šumarskim temama te mogućnostima financiranja istraživanja, stipendiranja istraživača i slično
 • Sudjelovanje u izradi tjednih EFICEEC-EFISEE mrežnih obavijesti i tromjesečnog EFICEEC-EFISEE mrežnog biltena.

PROJEKTI

DODATNI PODACI

ZAPOSLENICI