Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE

Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE osnovan je 2007. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske i formalno je počeo s radom 2012. u Varaždinu. Početkom 2014. preseljen je u Zagreb gdje djeluje sve do prosinca 2018. od kada je na sadašnjoj lokaciji u Jastrebarskom. Zavod je osnovan najprije kao ured Europskog šumarskog instituta (EFI) koji je bio integriran u rad Hrvatskog šumarskog instituta i to od siječnja 2012. godine, a od srpnja iste godine postaje dio je zajedničkog EFICEEC-EFISEE regionalnog ureda EFI-ja. Restrukturiranjem EFI-ja i pretvaranjem dijela dosadašnjih ureda u istraživačke mreže, EFISEE postaje dijelom Istraživačke mreže iz područja šumarske politike (Forest Policy Research Network) koju koordinira Sveučilište BOKU iz Beča.

Temeljni djelokrug Zavoda obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • istraživanje,
 • umrežavanje,
 • informiranje te
 • podršku akterima šumarske politike (policy support).

Važna aktivnost ureda je uspostava regionalnog dijaloga između znanstvenika i dionika koji sudjeluju u procesima donošenja odluka u šumarstvu s posebnim naglaskom na razmjenu znanstvenih spoznaja i ideja, koje se prilagođene regionalnom kontekstu.

Važnost rada EFISEE-ja prepoznali su Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te je uvršten u Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj iz 2016. godine.

VODITELJ ODJELA: Dr.sc. Silvija Krajter Ostoić

Tel: +385 1 62 73 019 , Mob: +385 99 3176 096
E-mail: silvijak@sumins.hr

DJELATNOST

 • Istraživanje stavova i percepcije građana o šumama, urbanim šumama i gradskom zelenilu – HRZZ CULTUR-ES (2018-2022) i FORCITY (2011-2013), projekt MZOS (šifra: 024-0242049-2101) „Značaj, vrednovanje i potrajno korištenje socijalnih usluga šuma“ (2007-2011), „Značaj i uloga OKFŠ-a u kontekstu EU“.
 • Znanstvenoistraživački rad iz područja šumarske politike (engl. policy) i upravljanja (engl. governance) s posebnim naglaskom na:
  • istraživanje politika koje se odnose na urbane šume i zelenu infrastrukturu – COST FP1204 GreenInUrbs (2013-2017), projekt FORCITY (2011-2013)
  • upravljanje urbanim šumama i zelenom infrastrukturom – COST FP1204 GreenInUrbs (2013-2017), projekt FORCITY(2012-2013), doktorska disertacija „Analiza upravljanja urbanim šumama u gradu Zagrebu“ (2013)
  • istraživanje politika koja se odnose na privatne šumoposjednike – COST FP1201 FACESMAP (2012-2016), projekt PRIFORT (2007-2009)
 • Umrežavanje
  • Povezivanje znanstvenoistraživačkih organizacija u JI Europi u svrhu izgradnje institucionalnih i individualnih kapaciteta
   – izgradnja kapaciteta iz područja šumarske politike i upravljanja – COST TN1401 CAPABAL (2014-2018), projekti FOPER, FOPER II
   – organizacija radionica u svrhu profesionalnog usavršavanja istraživača
   – uspostava i održavanje jedinstvene baze znanstvenika i istraživača koji se bave različitim aspektima šumarstva u JI Europi.
 • Informiranje
  • Organizacija znanstvenih i stručnih skupova – npr. međunarodna znanstvena konferencija „Forests for cities, forests for people- perspectives on urban forest governance(2012)
  • Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima
  • Izrada dvojezičnoga regionalnog biltena (na hrvatskom i engleskom jeziku) za informiranje partnerskih organizacija i ostalih dionika u JI Europi o znanstvenim i šumarskim temama te mogućnostima financiranja istraživanja, stipendiranja istraživača i slično
  • Održavanje Facebook stranica projekata REFOCuS, VET4Bioeconomy, Forest policy, economics and governance in SEE – COST Tn1401 Capabal.

PROJEKTI

DODATNI PODACI

ZAPOSLENICI