Trenutno pretražujete

Stranica 2

Organiziran je seminar za ujednačavanje kriterija procjene oštećenosti krošanja

Kako bi se utvrdile razlike rezultata procjene oštećenosti krošanja, uskladili kriteriji te smanjila varijabilnost rezultata procjene, Hrvatski šumarski institut, u suradnji s poduzećem Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, organizirao je seminar za ujednačavanje kriterija procjene oštećenosti krošanja ovlaštenih osoba i motrenje šteta od abiotičkih i biotičkih čimbenika. Seminar se održao 4. …