Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava (CULTUR-ES)

Program
HRZZ Uspostavni istraživački projekti
Trajanje
01. 01. 2018. - 31. 12. 2022.
Status projekta
Aktualan
Voditelj projekta
Dr.sc. Silvija Krajter Ostoić
Sažetak

Važnost zelene infrastrukture za kvalitetu života u gradovima neprestano raste. Raste i broj ljudi koji žive u urbanim sredinama, pa ih je tako u Europi već sada tri četvrtine. Zelena infrastruktura pruža brojne usluge ekosustava te ju je prepoznala i Europska komisija kao alat za prostorno planiranje koji je mnogostruko koristan za ispunjavanje ciljeva brojnih politika (prostornog planiranja, zaštite prirode i bioraznolikosti, prilagodbe na klimatske promjene i slično). Kulturne usluge zelene infrastrukture definiraju se prema Milenijskoj procjeni ekosustava kao „nematerijalne koristi ekosustava koje ljudima pružaju duhovno obogaćivanje, kognitivni razvoj, promišljanje, rekreacijske i estetske usluge“. Važnost istraživanja kulturnih usluga ekosustava ogleda se u činjenici da u Europi prevladavaju kulturni krajobrazi, a potražnja za njima u razvijenim zemljama sve više raste što će se nastaviti i u budućnosti. S druge strane u demokratskim društvima raste i potreba za većim uključivanjem javnosti u odlučivanje vezano za planiranje i gospodarenje zelenom infrastrukturom, dok izostanak javnosti često dovodi do otpora i protesta. Participativnim mapiranjem kulturnih usluga zelene infrastrukture prikupljaju se podatci o tome kako ljudi percipiraju ili koriste kulturne usluge zelene infrastrukture te je takva informacija korisna za daljnje prostorno planiranje i gospodarenje zelenom infrastrukturom. Cilj ovog projekta je na primjeru grada Zagreba identificirati, kvantificirati i mapirati kulturne usluge (engl. cultural ecosystem services) i štete (engl. disservices) na osnovu percepcije građana, otkriti što utječe na njihovu percepciju te dati preporuke kako uključiti rezultate participativnog mapiranja u poboljšanje postojećeg sustava prostornog planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom. U projektu će se koristiti kvalitativne i kvantitativne metode i alati (fokus grupe, upitnici, webGIS). Očekuje se da će projekt unaprijediti postojeća znanja o kulturnim uslugama i štetama od urbane zelene infrastrukture, naročito u smislu kvantificiranja neopipljivih koristi, ali i njihovih negativnih značajki, odnosno elemenata koji su često isključeni iz dosadašnjih istraživanja.

Program
Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ), uspostavni istraživački projekt UIP-2017-05-1986

NOVOSTI

Poziv građanima gradske četvrti Donji Grad u Zagrebu

14.03.2019.

Pozivaju se građani gradske četvrti Donji Grad u Zagrebu da se prijave za sudjelovanje u fokus grupi o percepciji gradskog zelenila i šuma. Fokus grupa će se održati u utorak, 19.3.2019. u 18:00h u prostorima MO „Kralj Petar Svačić“, Petra Preradovića 29. Broj sudionika ograničen je na 10, pa se mole zainteresirani građani, stanovnici četvrti Donji Grad, da se obavezno prijave na silvijak@sumins.hr ili na broj 098/ 3176 096. Kontakt osoba je dr.sc. Silvija Krajter Ostoić, koordinatorica projekta.

Poziv građanima gradske četvrti Sesvete u Zagrebu

14.03.2019.

Pozivaju se građani gradske četvrti Sesvete u Zagrebu da se prijave za sudjelovanje u fokus grupi o percepciji gradskog zelenila i šuma. Fokus grupa će se održati u četvrtak, 21.3.2019. u 18:00h na adresi Trg Dragutina Domjanića 6 u Sesvetama. Broj sudionika ograničen je na 10, pa se mole zainteresirani građani, stanovnici četvrti Donji Grad, da se obavezno prijave na silvijak@sumins.hr ili na broj 098/ 3176 096. Kontakt osoba je dr.sc. Silvija Krajter Ostoić, koordinatorica projekta.

Promocija projekta CULTUR-ES na radnom sastanku INTERREG DANUBE projekta URBforDAN

18.12.2018.

Promocija projekta CULTUR-ES na radnom sastanku INTERREG DANUBE projekta URBforDAN

 

Rezultati javnog natječaja za izbor dva doktoranda na projektu CULTUR-ES

31.7.2018.

Povjerenstvo za odabir kandidata imalo je zbilja težak posao. Od 20 pristiglih prijava, 13 je zadovoljavalo uvjete natječaja, a 8 kandidata je odabrano u uži krug. Temeljem prijave i razgovora s kandidatima, Povjerenstvo je odabralo kandidatkinje Martinu Kičić i Ana Mariju Marin. Kolegicama čestitamo, a ostalim kandidatima zahvaljujemo na prijavama i nadamo se da ih ovi rezultati nisu obeshrabrili.

 

Promocija projekta na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji GREEN2018 u Zagrebu

19.06.2018.

Tijekom konferencije GREEN2018 koja je održana 5.-8.2018. Zagrebu u Hotelu Panorama,  dr.sc. Silvija Krajter Ostoić promovirala je projekt CULTUR-ES posterskom prezentacijom. Ovu konferenciju već treći put organiziraju Hrvatski šumarski institut, Prehrambeno-biotehološki fakultet, Šumarski fakultet i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Hrvatsko biotehnološko društvo te Akademija šumarskih znanosti. Konferenciju su podržali IUFRO (Divizije 5, 7 i 9), Europski šumarski institut (EFI) i Europska biotehnološka tematska mrežna udruga (EBTNA), a pokroviteljstvo su dali predsjednica Republike, Ministarstvo znanosti, Ministarstvo poljoprivrede, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatska zaklada za znanost, Zagrebačka županija i Grad Jastrebarsko.

 

Otvoren natječaj za izbor 2 doktoranda na projektu CULTUR-ES

20.04.2018.

Obavještavamo potencijalne kandidate da se na projekt CULTUR-ES odnose radna mjesta 3 i 4. Mjesto rada je Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE, Perkovčeva 5/II, Zagreb. Više o uvjetima natječaja možete vidjeti na sljedećoj poveznici:

http://www.sumins.hr/natjecaj-za-izbor-4-doktoranda-u-suradnickom-zvanju-i-na-radnom-mjestu-asistent-na-temelju-natjecaja-hrzz-na-odredeno-vrijeme/

Sretno s prijavama!

 

U pripremi natječaj za dva doktoranda na projektu CULTUR-ES Hrvatske zaklade za znanost

30.03.2018.

Obavještavamo potencijalne kandidate da radimo na pripremi natječaja za dva doktoranda (M/Ž) u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Unaprjeđenje planiranja i gospodarenja zelenom infrastrukturom kroz participativno mapiranje kulturnih usluga ekosustava“, akronima CULTUR-ES  (UIP-2017-05-1986). Natječaj će biti otvoren minimalno mjesec dana.

PUBLIKACIJE

CULTUR-ES_brosura

POVEZNICE