Procjena atmosferskog taloženja i razine ozona u mediteranskim šumskim ekosustavima (DepOMedFor)

Program
HRZZ Istraživački projekti
Trajanje
01. 03. 2017. - 29. 02. 2020.
Status projekta
Aktualan
Voditelj projekta
Dr.sc. Tamara Jakovljević
Sažetak

Šumski ekosustavi odlikuju se izrazito promjenjivim uvjetima za rast i razvoj. Prema dosadašnjim spoznajama, mediteranska regija čini se najosjetljivijom na globalne promjene i atmosferske utjecaje. Mediteranski šumski ekosustavi pokrivaju gotovo polovicu šumom prekrivenih područja u Hrvatskoj i od velike su važnosti zbog ekoloških funkcija koje pružaju, a istovremeno su vjerojatno i najugroženiji šumski ekosustavi u našoj zemlji.

Rizik od utjecaja atmosferskih taloženja, ozona, erozija, klizišta i poplava u današnje je vrijeme sve veći. Faktori rizika u kombinaciji s klimatskim promjenama vjerojatno utječu na ciklus nutrijenata i hranidbenu vrijednost, vlažnost tla i, u konačnici, na rast i primarnu produktivnosti.

Istraživanja u šumarstvu u mediteranskoj regiji tradicionalno su zapostavljena zbog ograničenih sredstava, povremenih prekida  i nepristupačnosti, a osim toga, slaba koordinacija na europskoj razini i ne usuglašena politika suradnje minimaliziraju utjecaj istraživačkih programa i ugrožavaju sposobnost za ispravno pružanje učinkovitih rješenja. U tom kontekstu, izazov je za sve mediteranske zemlje kako poboljšati svoje sposobnosti u istraživanjima koja se odnose na mediteranske šume.

Uzimajući sve navedeno u obzir cilj projekta DepOMedFor jest uspostaviti i razviti praćenje šuma na području hrvatskog Sredozemlja koje će dati po prvi puta u Hrvatskoj jedinstvenu mogućnost analize biogeokemijskih ciklusa elemenata na lokalnoj razini i procjenu utjecaja onečišćivača okoliša na šume, praćenjem unosa od izvora do krajnjeg receptora. Istraživanje će dati jedinstvenu mogućnost za analizu ne samo biogeokemijskog ciklusa elemenata na lokalnoj razini, nego i procjenu utjecaja onečišćenja na dijelove šumskog ekosusustava, te tijek od izvora do receptora. Atmosfersko taloženje i razina ozona na plohama na kojima će se vršiti mjerenja mjerit će se zajedno i s drugim varijablama, uključujući one koji se odnose na tlo i lišće te hranjiva, zdravstveni status stabla, rast i prirast te stanje krošnje u kombinaciji s meteorološkim podacima. Dobit će se potpuno nove, potrebne informacije koje nedostaju o atmosferskom taloženju, statusu hranjivih tvari, stvarnim opterećenjima, razini ozona i njegovih učinaka na šume. Dodane vrijednosti ovog istraživanja bit će ispunjavanje praznina u znanju o našim mediteranskim šumskim ekosustavima i nadogradnja stečenog znanja različitim statističkim metodama i budućim predviđanjima kako bi se procijenilo stanje mediteranskih šumskih ekosustava. Rezultati ovog istraživanja i suradnje s talijanskim i francuskim znanstvenim institucijama doprnijet će širem pogledu na utjecaje atmosferskih unosa na mediteranske šumske ekosustave istočne obale Jadrana na regionalnoj i europskoj razini.

NOVOSTI VEZANO UZ PROJEKT:

Održan Kick-off sastanak 28.03.2017.  u Hotelu Panorama Zagreb

Dvojezični letak projekta

Prezentacija postera projekta 24.04.2017. na Festivalu znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu i 18.05.2017. Danu otvorenih vrata Hrvatskog šumarskog instituta  

Prezentacija postera projekta na 13. Međunarodnoj konfereciji  CROLAB-a KOMPETENTNOST LABORATORIJA 2017., koja se održala u Poreču od 04. do 07. listopada 2017. g.

Usmena prezentacija projekta na 28. IUFRO konferenciji “Actions for Sustainable Forest Ecosystems under Air Pollution and Climate Change”, održanoj od 22. do 26.10. 2017. u Tokiju, Japan

Projektni tim
Kontakt osoba
Dr.sc. Tamara Jakovljević
Naručitelj
Hrvatska zaklada za znanost
Partneri