Procjena atmosferskog taloženja i razine ozona u mediteranskim šumskim ekosustavima (DepOMedFor)

Program
HRZZ Istraživački projekti
Sažetak

Šumski ekosustavi odlikuju se izrazito promjenjivim uvjetima za rast i razvoj. Prema dosadašnjim spoznajama, mediteranska regija čini se najosjetljivijom na globalne promjene i atmosferske utjecaje. Mediteranski šumski ekosustavi pokrivaju gotovo polovicu šumom prekrivenih područja u Hrvatskoj i od velike su važnosti zbog ekoloških funkcija koje pružaju, a istovremeno su vjerojatno i najugroženiji šumski ekosustavi u našoj zemlji.

Rizik od utjecaja atmosferskih taloženja, ozona, erozija, klizišta i poplava u današnje je vrijeme sve veći. Faktori rizika u kombinaciji s klimatskim promjenama vjerojatno utječu na ciklus nutrijenata i hranidbenu vrijednost, vlažnost tla i, u konačnici, na rast i primarnu produktivnosti.

Istraživanja u šumarstvu u mediteranskoj regiji tradicionalno su zapostavljena zbog ograničenih sredstava, povremenih prekida  i nepristupačnosti, a osim toga, slaba koordinacija na europskoj razini i neusuglašena politika suradnje minimiziraju utjecaj istraživačkih programa i ugrožavaju sposobnost za ispravno pružanje učinkovitih rješenja. U tom kontekstu, izazov je za sve mediteranske zemlje kako poboljšati svoje sposobnosti u istraživanjima koja se odnose na mediteranske šume.

Uzimajući sve navedeno u obzir cilj projekta DepOMedFor jest uspostaviti i razviti praćenje šuma na području hrvatskog Sredozemlja koje će dati po prvi puta u Hrvatskoj jedinstvenu mogućnost analize biogeokemijskih ciklusa elemenata na lokalnoj razini i procjenu utjecaja onečišćivača okoliša na šume, praćenjem unosa od izvora do krajnjeg receptora. Istraživanje će dati jedinstvenu mogućnost za analizu ne samo biogeokemijskog ciklusa elemenata na lokalnoj razini, nego i procjenu utjecaja onečišćenja na dijelove šumskog ekosusustava, te tijek od izvora do receptora. Atmosfersko taloženje i razina ozona na plohama na kojima će se vršti mjerenja mjerit će se zajedno i s drugim varijablama, uključujući one koji se odnose na tlo i lišće te hranjiva, zdravstveni status stabla, rast i prirast te stanje krošnje u kombinaciji s meteorološkim podacima. Dobit će se potpuno nove, potrebne informacije koje nedostaju o atmosferskom taloženju, statusu hranjivih tvari, stvarnim opterećenjima, razini ozona i njegovih učinaka na šume. Dodane vrijednosti ovog istraživanja bit će ispunjavanje praznina u znanju o našim mediteranskim šumskim ekosustavima i nadogradnja stečenog znanja različitim statističkim metodama i budućim predviđanjima kako bi se procijenilo stanje mediteranskih šumskih ekosustava. Rezultati ovog istraživanja i suradnje s talijanskim i francuskim znanstvenim institucijama doprinijet će širem pogledu na utjecaje atmosferskih unosa na mediteranske šumske ekosustave istočne obale Jadrana na regionalnoj i europskoj razini.