IMACFORD – Poboljšanje i unapređenje koordinacije šumarskih istraživanja i razvoja u Europi

Program
IMACFORD
Trajanje
01. 09. 2002. - 31. 10. 2003.
Status projekta
Završen
Sažetak
Ovaj projekt pod vodstvom Europskog šumarskog instituta se bavi mogućnostima povezivanja šumarskih istraživanja u Europi. Boljom koordinacijom i suradnjom pokušava se doći do boljeg statusa šumarskh istraživanja i priznavanja svih složenih vrijednosti šuma, kao i osiguravanja trajnog financiranja istraživanja u šumarstvu.
Sagledane su mogućnosti financiranja u 6th Frammework Programmu EU, te će se raditi na zajedničkom projektnom prijedlogu.
Program
IMACFORD
Naručitelj
Europski šumarski institut