Kukci i gljive – bioindikatori zdravstvenog stanja poplavnih šuma Hrvatske

Program
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.)
Trajanje
02. 01. 2007. - 31. 12. 2011.
Status projekta
Završen
Voditelj projekta
Dr.sc. Milan Pernek
Sažetak

Ekološki uvjeti u poplavnim šumama podvrgnuti su periodičkim promjenama povezano s dinamikom plavljenja, antropogenim utjecajima, promjenama klime i biotičkim utjecajima koji u određenim uvjetima mogu izazvati trajne negativne posljedice po šumu. Općenito je poznato kako napadi kukaca i gljiva, samostalno ili u kompleksu, nakon naglog povećanja brojnosti negativno utječu na stabilnost šumskih sastojina. Istovremeno, oni mogu poslužiti i kao odličan indikator poremetnji u protoku energije nizinskih šumskih ekosustava i njihova općeg zdravstvenog stanja. Novi momenat vezan uz introdukciju štetnika i patogena iz geografski udaljenih krajeva izravno narušava stabilnost šuma. Temeljni je cilj planiranih istraživanja utvrditi ulogu koju u navedenim procesima imaju kukci i gljive poplavnih šuma te kako na temelju dobivenih spoznaja unaprijediti metode zaštite šuma uz očuvanje bioraznovrsnosti i samoregulacijskih mehanizama. U žarištu planiranog istraživanja bit će najznačajniji štetni orgnizmi poplavnih šuma u Hrvatskoj koji uzrokuju defolijacije s izravnim negativnim posljedicama za šumu u ekološkom i gospodarskom smislu. Kao osobito važni smatraju se rani i kasni defolijatori. Među njima, najvažniji je gubar koji će se istražiti sa stajališta monitoringa i kontrole populacija. Ose šiškarice i lisni mineri kao pripadnici entomofaune poplavnih šuma u Hrvatskoj su neistraženi kao i njihova uloga u podržavanju stabilnosti ovih sastojina. Hrastova pepelnica davno je prepoznata kao vrlo patogena gljiva sa snažnim utjecajem u procesu sušenja hrasta. Istraživati će se njen utjecaja na rast, razvoj i preživljenje hrastovog ponika. Uneseni patogeni na koje biljke nisu otporne osobito u monokulturama gdje se takvi organizmi vrlo brzo šire čine poseban slučaj. Takav primjer osjetljivih monokultura u nizinskim šumama su nasadi brzorastućih hibridnih topola, u kojima se posljednjih godina pojavilo intenzivno sušenje stabala. Istraživanje bi obuhvatilo determinaciju i bioekologiju uzročnika sušenja i njegov utjecaj na obnovu šuma na zaraženim površinama. Problem prirodne obnove šuma hrasta lužnjaka i njihove stabilnosti vezan je za količinu i kvalitetu uroda žira. Istraživati će se gljivične bolesti koje uzrokuju smanjenje uroda te značaj koje imaju u propadanju žira i u neuspjehu pomlađivanja. Naposlijetku, istraživanje bi obuhvatilo i utjecaj novih, unesenih vrsta entomofaune i gljiva na zdravstveno stanje bilja u poplavnim šumama Hrvatske.

Šifra projekta (MZOS): 024-0681966-2100

Projektni tim
Kontakt osoba
Dr.sc. Milan Pernek
Program
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2007.-2011.)
Naručitelj
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Partneri
Web stranica
http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1