Masovna i individualna selekcija, izbor i bonitiranje sjemenskih objekata

Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)
Trajanje
01. 01. 2006. - 31. 12. 2010.
Status projekta
Završen
Voditelj projekta
Dr.sc. Mladen Ivanković
Sažetak

Cilj istraživanja u priznatim sjemenskim sastojinama gospodarski važnih vrsta drveća je u što kraćem vremenu proizvodnja dovoljne količine kvalitetnog sjemena.
Priznate sjemenske sastojine kao i novoizabrane osim za proizvodnju dovoljne količine kvalitetnog sjemena služile bi i kao konzervacija «in situ» ugroženih vrsta i za očuvanje genetske raznolikosti.
U godini dobrog uroda sjemena osnovali bi se komparativni pokusi radi utvrđivanja genetske dobiti između priznatih sjemenskih i gospodarskih sastojina.
Istraživanja bi obuhvatila sve Uprave šuma.

Kontakt osoba
Dr.sc. Mladen Ivanković
Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2006.-2010. (HŠ d.o.o.)
Naručitelj
Hrvatske šume d.o.o.
Partneri