Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama Mediterana uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (požari, vjetar), mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika

Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za 2014. (HŠ d.o.o.)
Trajanje
01. 07. 2014. - 30. 06. 2014.
Status projekta
Završen
Voditelj projekta
Dr.sc. Dijana Vuletić
Sažetak

Potreba za oblikovanjem jedinstvene, ujednačene metodologije procjene obuhvata i intenziteta oštećenja kao i samih šteta od velikih prirodnih nepogoda, nametnula se kao odgovor na njihovu sve češću pojavu koja pred struku i društvo stavlja velike izazove. Prvi je kako u kratkom vremenu procijeniti štetu po obimu, ozbiljnosti i utjecaju na ekosustav te predložiti mjere sanacije prema njihovoj hitnosti i ozbiljnosti oštećenja, te drugi kako odabrati tehnologije sanacije koje će dati najbolje rezultate, a ujedno dugoročno umanjiti rizik od ponavljanja šteta istih razmjera od sličnih prirodnih nepogoda.

Ovdje se za mediteranske šume Hrvatske najviše pozornosti poklanja požarima no na drugo mjesto dolaze vjetrolomi i vjetroizvale kao najčešće prirodne nepogode ovog područja. Posebna pozornost posvetiti će se njihovom utjecaju na biološku raznolikost ovih osjetljivih šumskih ekosustava te problematiku sanacija nastalih šteta u okviru Natura 2000 područja. Posebni uvjeti propisani FSC standardima za državne šume koji bi mogli utjecati na provođenje mjera sanacije također će biti uzeti u obzir.

Metodologija koja se predlaže objediniti će postojeće pravilnike i iskustva te na jednom mjestu koristeći se metodom studija slučajeva prikazati različite mjere i tehnike bioloških sanacija te gospodarskih mjera s ciljem umanjivanja rizika.

Cijeli projektni zadatak podijeljen je u dva dijela koji svaki ima nekoliko manjih cjelina kako bi se mogla obuhvatiti cijela problematika:

  • Metodologija procjene obuhvata i intenziteta oštećenja, definiranja mjera i tehnologija sanacije
  • Gospodarske mjere za umanjivanje rizika
Projektni tim
Kontakt osoba
Dr.sc. Dijana Vuletić
Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za 2014. (HŠ d.o.o.)
Naručitelj
Hrvatske šume d.o.o.
Partneri