Napredne metodologije procjene ekoloških funkcija šumskih ekosustava (AFORENSA)

Program
HRZZ Istraživački projekti
Trajanje
01. 07. 2014. - 30. 06. 2017.
Status projekta
Aktualan
Voditelj projekta
Dr.sc. Ivan Pilaš
Sažetak

Glavni cilj projekta AFORENSA je u pridobivanju odgovarajućih saznanja  o reakciji i procesima u šumskim ekosustavima u Hrvatskoj kao rezultata pojave ekstremnih klimatskih varijacija, napredovanja klimatskih promjena i poremećaja prirodnog hidrološkog ciklusa s intenziviranjem suša. Ciljevi projekta postigli bi se pomoću naprednog i inovativnog pristupa koji bi uključivao a) tradicionalna terenska istraživanja, b) naprednu procjenu putem daljinskih istraživanja, c) dimenzioniranje rezultata klimatskih predviđanja te d) ekohidroloških modela. Prostornu osnovu za projekt predstavlja dinamični geoinformacijski sustav šumskih ekosustava u Hrvatskoj  (DYN-CROFOR), kao rezultat tehnologijskog projekta financiranog od Ministarstva znanosti i tehnologije od 2003 do 2007. AFORENSA teži integraciji terestičkih istraživanja u šumama na web-gis platformi uključivanjem automatiziranih procedura za pridobivanje satelitskih informacija (kao što su MODIS i MERIS vegetacijski indeksi) i statističkom obradom podataka korištenjem R programskih modula. Tijek projekta sadržan je u četiri povezana radna paketa: a) Inventarizacija, b) Automatizacija, c) Analiza obrađenih podataka Miniranje, d) Nadogradnja.

Projektni tim
Kontakt osoba
Dr.sc. Ivan Pilaš
Program
HRZZ Istraživački projekti (IP-11-2013)
Naručitelj
Hrvatska zaklada za znanost
Partneri