Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (REFOCuS)

Program
INTERREG DANUBE
Trajanje
01. 06. 2018. - 31. 05. 2021.
Status projekta
Aktualan
Voditelj projekta
Dr.sc. Mladen Ivanković
Sažetak

Poplavne šume rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koje tvore ekološki koridor u nepovoljnim su uvjetima i propadaju zbog povećane pojave štetnika i bolesti, ljudskih aktivnosti koje nisu u skladu s održivim razvojem, a nedostaju i smjernice o tome kako gospodariti ovim šumama, uključujući i gdje pronaći šumski reprodukcijski materijal kako bi mogle opstati i nastaviti pružati brojne usluge ekosustava. Cilj projekta REFOCuS je suprostaviti se ovom propadanju gradeći otpornost ovih šuma na način da 1) pruži nove metode uzgajanja šuma za gospodarenje i zaštitu ovih šuma i 2) poveća dostupnost priklanog šumskog reprodukcijskog materijala koji bi se koristio u slučaju neuspjeha prirodne obnove. Projektni konzorcij se sastoji od 4 projekta i 6 pridruženih partnera iz Austrije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Srbije, geografski pokriva cijelo područje rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i predvodi ga Slovenski šumarski institut. Projekt se sastoji od četiri tematske skupine aktivnosti: 1) Interpretacija znanja, 2) Uzgajanje i zaštita šuma, 3) dostupnost šumskog reprodukcijskog materijala, 4) Javne politike uz uobičajene skupine aktivnosti koje se odnose na upravljanje projektom i komunikacijske aktivnosti. Očekivani rezultati: 1) preporuke o korištenju i promociji drvenastih vrsta, 2) prostorna analiza poplavnog koridora, 3) priručnik o gospodarenju ugroženim poplavinim šumama, 4) informacijski sustav i alat za identifikaciju štetnika i bolesti poplavnih šuma, 5) transnacionalna područja za prijenos sjemena za sedam vrsta drveća poplavnih šuma za rezervat biosfere i projektne zemlje, 6) baza šumskog reprodukcijskog materijala vezana za transnacionalna područja za prijenos sjemena, 7) zajednička regionalna procedura za prijenos šumskog reprodukcijskog materijala, 8) upute za korištenje i očuvanje šumskog reprodukcijskog materijala, 9) regionalna banka gena poplavnih vrsta drveća, 10) holistička strategija za povećanje otpornosti poplavnih šuma, gdje će svi ovi rezultati biti rezultat zajedničkog rada projektnih partnera i razgovora sa dionicima, te 11) osnovani demonstracijski objekti za educiranje dionika.

Projektni tim
Kontakt osoba
Dr.sc. Mladen Ivanković
Partneri
 • Slovenski šumarski institut, Slovenija (vodeći partner)
 • Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape, Austrija
 • Hrvatski šumarski institut, Hrvatska
 • Nacionalni centar za istraživanja i inovacije u poljoprivredi, Mađarska
 • Sveučilište u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Srbija
 • Državni ured vlade Štajerske, Regionalni ured Jugoistočna Štajerska, Ured za Naturu 2000 i šume, Austrija
 • Slovenian State Forests d.o.o., OE Murska Sobota, Slovenija
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane, Slovenija
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-Križevačke županije, Hrvatska
 • Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša, Uprava za šume, Srbija
 • Mecsek Forestry Co. Ltd., Mađarska
Web stranica
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/refocus