Pokusni nasad pitomog kestena – Gornja Bačuga

Program
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Trajanje
01. 01. 2013. - 31. 12. 2015.
Status projekta
Završen
Voditelj projekta
Mr.sc. Boris Liović
Sažetak

Na područjima gdje zauzima veće površine pitomi kesten tvori vrijedne sastojine te predstavlja puno više nego obično drvo. Oko njegovog drveta, plodova i cvjetova, koji daju odličan med, stvorila se cijela industrija koja donosi visoku dobit. U etnološkom smislu pitomi kesten vrlo često određuje i oblikuje narodne običaje kao što su kestenijade od Lovrana do Hrvatske Kostajnice.

Cilj projekta: Pronaći stabla pitomog kestena koja rađaju krupnim plodovima. Različitim molekularno- biološkim metodama temeljenim na DNK markerima utvrditi da li je krupnoća ploda autohtonog kestena uvjetovana genetski  ili činiteljima okoline. Analizirati plod kestena na sadržaj minerala, vitamina, mononezasićenih masnih kiselina i ostaloga te  dobivene vrijednosti usporediti sa drugim kultivarima. Utvrditi biljne štetnike i bolesti koje napadaju plod.

Svrha projekta: Ako se utvrdi da je krupnoća ploda genetski uvjetovan zaštititi kultivar, razmnožiti ga, i dati mu ime po području s kojeg dolazi. S pokusnim nasadom kultivara pitomog kestena krupnog ploda domaćeg porijekla, stvoriti uvjete za uzgoj najkvalitetnijih sadnica pitomog kestena za obnovu kestenovih šuma i za voćarsku proizvodnju. Ukoliko analiza ploda pokaže povoljan sastav minerala, veče vrijednosti korisnih vitamina i drugih tvari prodaja ploda i sadnica toga kultivara bila bi osigurana i na vanjskim tržištima.

Projektni tim
Kontakt osoba
Mr.sc. Boris Liović
Program
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Naručitelj
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost