Poseban nadzor borove nematode (Bursaphelenchus xylophilus Steiner and Buehrer, Nickle et al.)

Program
Ministarstvo poljoprivrede (OKFŠ-2016)
Trajanje
01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.
Status projekta
Završen
Voditelj projekta
Dr.sc. Nikola Lacković
Sažetak

Program posebnog nadzora borove nematode – Bursaphelenchus xylophilus nastavak je programa koji se provodi od 2005. godine. U okviru programa istražuje se postoji li zaraza borovom nematodom te u kojoj su mjeri prisutni njezini vektori na teritoriju Republike Hrvatske.

Programom će biti obuhvaćene županije na čijim se područjima nalaze šume u kojima su zastupljene biljne vrste koje mogu biti domaćini borove nematode.

Dosadašnjim istraživanjima nije pronađena zaraza borovom nematodom, ali je na više lokaliteta utvrđena prisutnost mogućih vektora ovog štetnog organizma. Stoga će se i u 2014. godini obaviti pregledi na različitim lokalitetima šumskih sastojina.

Kao i do sada, osobita pozornost će se posvetiti šumskim područjima u blizini najvećih morskih luka (Rijeka, Split, Ploče) zbog opasnosti od unošenja borove nematode putem drvenog materijala za pakiranje, koji stiže iz zemalja u kojima je nematoda udomaćena, kao i širenja vektorom koji je prisutan u našoj zemlji.

Projektni tim
Kontakt osoba
Dr.sc. Nikola Lacković
Program
Program posebnog nadzora za 2014. godinu
Naručitelj
Ministarstvo poljoprivrede RH
Partneri
  • Šumarska inspekcija
  • Fitosanitarna inspekcija
  • Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo - Zavod za zaštitu bilja