Selekcija običnog oraha (Juglans regia L.) u submediteranu i eumediteranu

Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.)
Trajanje
01. 01. 2011. - 31. 12. 2013.
Status projekta
Završen
Projektni tim
Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.)
Naručitelj
Hrvatske šume d.o.o.