Stanje kultura četinjača s posebnim osvrtom na zahvate supstitucije

Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.)
Trajanje
01. 01. 2011. - 31. 12. 2013.
Status projekta
Završen
Voditelj projekta
Dr.sc. Sanja Perić Dr.sc. Martina Đodan
Projektni tim
Kontakt osoba
Dr.sc. Martina Đodan
Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.)
Naručitelj
Hrvatske šume d.o.o.