Sveobuhvatna zaštita šuma pitomog kestena

Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.)
Trajanje
01. 01. 2011. - 31. 12. 2013.
Status projekta
Završen
Voditelj projekta
Dr.sc. Sanja Novak-Agbaba
Kontakt osoba
Dr.sc. Sanja Novak-Agbaba
Program
Program znanstveno-istraživačkog rada za razdoblje 2011.-2013. (HŠ d.o.o.)
Naručitelj
Hrvatske šume d.o.o.