STAFF

Tomislav Dubravac, PhD

Position Head of the Division, Scientific associate
Division Division for Silviculture

Area of Research
  1. Uzgajanje šuma
  2. Struktura i prirodna obnova šuma
  3. Problematika rasta i razvoja šuma, sušenje hrasta lužnjaka
  4. Istraživanje zakonitosti rasta i razvoja strukture krošanja
  5. Mediteranski šumski ekosustavi - šume hrasta crnike
  6. Struktura i mogućnost prirodne obnove šuma u Nacionalnim parkovima

Bibliography

Address Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska
Telephone Number +385 1 6273 015
Mobile Phone Number +385 98 324 673
VPN Number 5809
Email tomod@sumins.hr