Pocetak | O nama | Istraživanje | Projekti i suradnja | Usluge | Publikacije | Novosti | Kontakt | Poveznice
 
 
 
 
 
 
    Print 
>Hrvatska verzija / Usluge / Laboratorij
 
 

Laboratorij za ispitivanje šumskog sjemena

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja

Laboratorij za molekularno-genetička ispitivanja

Laboratorij za entomološka ispitivanja

Laboratorij za fitopatološka ispitivanja


Cjenik LIS-a

Laboratorij za ispitivanje šumskog sjemena (LIS)  

dio je Odjela za Laboratorijska ispitivanja HŠI

Voditeljica laboratorija - dr. sc. Marija Gradečki-Poštenjak (01) 62 73 030, (098) 326 669

Laboratorij  - (01) 62 73 037
Fax: (01) 62 73 035
 
 
Ispitivanje pojedinih svojstava kvalitete šumskog sjemena:
 - čistoća sjemena
 - masa 1000 - sjemenaka
 - vlaga sjemena
 - klijavost i vitalitet sjemena
 - zdravstveno stanje sjemena
 
   
 
 
 
 
  
O laboratoriju
 
Organizirano šumsko sjemenarstvo u Hrvatskoj započelo je osnutkom Zavoda za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci koji je započeo s radom 01. 05. 1959. godine. Glavna zadaća Zavoda bila je stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena, te ispitivanje kvalitete sjemena koje se stavlja u promet. Godine 1974. spajanjem triju šumarskih ustanova koje su postojale u Hrvatskoj, osniva se Šumarski institut, Jastrebarsko. Ispitivanje kvalitete sjemena obavlja se u Laboratoriju za ispitivanje sjemena, Odjela za oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo.

Poznavanje kvalitete sjemena važan je pokazatelj za sve one koji rade sa sjemenom, a to su rasadničari, dorađivači, trgovci i sl. Pod kvalitetom sjemena podrazumijeva se njegova genetička čistoća, te fiziološke i fizičke osobine kao što su čistoća sjemena, masa, sadržaj vlage, klijavost, vitalitet, zdravstveno stanje i dr. Za određivanje pojedinih elemenata kvalitete sjemena upotrebljavaju se standardizirane procedure koje su propisane zakonskim propisima, domaćim i međunarodnim standardima.
Laboratorij za ispitivanje kvalitete sjemena koristi metode koje propisuje Međunarodna udruga za testiranje sjemena (International Seed Testing Association).

Laboratorij za ispitivanje sjemena Šumarskog instituta, Jastrebarsko i voditelj laboratorija članovi su Međunarodne udruge za testiranje sjemena (I.S.T.A.) od 01. 01. 2006. godine. Isto tako Laboratorij za ispitivanje sjemena prošao je postupak akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor, 1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) za područje: Ispitivanje odabranih svojstava šumskog sjemena. 
 

 Dokumenti:

>>> Prijava za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena  [pdf]

>>> Prijava za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena  [doc]

>>> Zahtjev kupca [pdf]

>>> Zahtjev kupca (primjer) [doc]

>>> Zahtjev kupca (primjer) [pdf]

>>> Zapisnik o uzorkovanju  [pdf] 

>>> Naputak za prijavljivanje uzoraka šumskog sjemena za ispitivanje kvalitete [pdf]

>>> Naputak za prijavljivanje partije šumskog sjemena za uzorkovanje [pdf]