Djelatnici istraživačkog centra u Pazinu educirali varaždinske i međimurske šumoposjednike o podzemnim gljivama

U sklopu projekata Istraživanja podzemnih gljiva (tartufa) koje na području Varaždinske i Međimurske županije provodi Hrvatski šumarski institut u suradnji sa Savezom udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije i Udrugom privatnih šumoposjednika Međimurja ‘Jegnjed’, organizirana je stručna ekskurzija na šire područje Buzeta i Motovuna u Istarskoj županiji. Više na https://aktualno.hr/tartuf-hrvatskog-sjevera-varazdinski-i-medimurski-sumovlasnici-ucili-od-istarskih-tartufara/?fbclid=IwAR0YIys7V_lsoPY_ib2h4A0bQWUyKHzvJo2zyIRMMMLla2XW2NfRHJkSBpA

Fotografija i tekst preuzeti sa aktualno.hr (pristupljeno 03. prosinca 2019.)