Izrađena Strateška istraživačka agenda iz područja šumarske politike za jugoistočnu Europu

Vodeći članovi COST TN1401 CAPABAL akcije napisali su i objavili dokument pod nazivom Strateška istraživačka agenda iz područja šumarske politike i dobrog upravljanja u šumarstvu. Ovaj dokument rezultat je uspješne suradnje članova CAPABAL tima s ljudima iz prakse, kreatorima politike i donosiocima odluka te znanstvenicima i istraživačima. Kao jedan od glavnih rezultata Akcije, Strateška istraživačka agenda, donosi objedinjen popis istraživačkih tema relevantnih za šumarsku politiku i istraživanje upravljanja kako bi se riješili postojeći i budući izazovi i mogućnosti.

Forest policy and governance strategic research agenda (SRRA)_CAPABAL.pdf

SRRA table_CAPABAL_pdf