Odabir plus stabala se nastavlja – Interreg REFOCuS

test alt 2

S početkom nove kalendarske godine, zaposlenici Hrvatskog šumarskog instituta, Zavoda za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo, nastavili su poslove predviđene radnim planom projekta Interreg Dunav REFOCuS.
Na području rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav obavljali su selekciju plus stabala projektnih vrsta drveća (hrast lužnjak, poljski jasen, crna topola, crna joha i nizinski brijest). Na područjima Uprave šuma podružnica Koprivnica, Slatina i Osijek odabrano je više od 30 plus stabala na kojima su obavljene izmjere visine, prsnog promjera te uzeti uzorci kore koji će se poslati na Šumarski institut u Ljubljanu gdje će biti pohranjeni u molekularnoj banci.
S poslovima nastavljaju na području Republike Srbije, Mađarske, Slovenije i Austrije gdje će također biti odabrana plus stabla projektnih vrsta. Svrha prikupljanja podataka je izrada Registra plus stabala sa područja rezervata biosfere u svih pet država koji će sadržavati slike, koordinate stabala te uputstva za odabir plus stabala u budućnosti.