Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE promijenio lokaciju i kontakt broj

Nova adresa Zavoda za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE je Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, a kontakt broj +385 1 62 73 019.