+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Čuvari urbanog drveća – UB3 Guard – Očuvanje europskog urbanog drveća i šuma kroz unaprijeđenu biosigurnost

Međunarodni projekt

PROGRAM: COST

STATUS: Aktualan
Početak: 26. lis 2021.
Kraj: 25. lis 2025.

SAŽETAK:

Zelena infrastruktura, uključujući urbane šume, predložena je od Europske Komisije kao strategija za pomoć kapacitetima za prilagodbu na klimatske promjene i održivi razvoj  u urbanim područjima u kojima živi više od 70% europske populacije.  Alarmantno je da su zelena infrastruktura, a posebno njezini karakteristični elementi, drveće, sve više ugroženi stranim štetnicima (kukcima i patogenima) koji se unose trgovinom i transportom. U novom okolišu, ovi štetnici mogu postati invazivni, uzrokujući razorne ekološke i ekonomske gubitke, te ugroziti i jedinstvene kulturne vrijednosti poput onih vezanih za stara (veteranska) stabla. Trenutni sustav biosigurnosti ne uspijeva uhvatiti strane štetnike koji često također imaju koristi od promijenjene klime. Hitno su nam potrebni novi alati i jača integracija različitih izvora znanja kako bi se podržala bolja biološka sigurnost u urbanim sredinama. Ova akcija će okupiti paneuropsku i međunarodnu mrežu znanstvenika i dionika kako bi odgovorili na ovaj izazov. Mreža će: 1) prikupljati, dijeliti i usklađivati ​​znanstvena znanja i znanja dionika, 2) ubrzati razvoj inovativnih tehnoloških alata i rješenja za bolju biosigurnost, 3) informirati politiku i podržati provedbu EU režima biljnog zdravlja uz pružanje znanstveno utemeljenih preporuka za donošenje odluka, posebno na operativnim razinama, 4) Poticati uključivo i otvoreno istraživačko okruženje, uz eksplicitnu potporu mladim stručnjacima, i 5) Povećati europsku konkurentnost u području biosigurnosti, poboljšavajući i kvalitetu svakodnevnog života ljudi, posebno urbanih stanovnika, u Europi i šire.

Ključne riječi akcije

Urbano drveće i šume –zelena infrastruktura – biološka invazija – strane invazivne vrste – zdravlje drveća i šuma

Članovi Upravljačkog odbora iz Hrvatske  – Dr Dinka Matošević i Dr Milan Pernek

Voditeljica Akcije i Znanstvena predstavnica – Prof Johanna Witzell

Su-voditelj Akcije – Prof Roeland Samson

Koordinatorica znanstvene komunikacije – Dr Laura Verbrugge

Koordinatorica za dodijelu stipendija – Dr Leticia Botella Sánchez

Voditelji radnih grupa:

WG1 IDENTIFICATION – Dr Mariella Marzano

WG2 INNOVATIONS – Dr Diana Marčiulynienė

WG3  INTEGRATION – Dr Dijana Vuletić

WG4 INFORMATION  – Dr Kathrin Blumenstein

KONTAKT OSOBA:

PROGRAM: COST CA20132

    Skip to content