+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Tomislav Dubravac

, PhD
Head of the Division, Scientific associate
DIVISION: Division for Silviculture

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA:

  1. Uzgajanje šuma
  2. Struktura i prirodna obnova šuma
  3. Problematika rasta i razvoja šuma, sušenje hrasta lužnjaka
  4. Istraživanje zakonitosti rasta i razvoja strukture krošanja
  5. Mediteranski šumski ekosustavi - šume hrasta crnike
  6. Struktura i mogućnost prirodne obnove šuma u Nacionalnim parkovima


BIBLIOGRAFIJA:

ADRESA: Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

TEL: +385 1 6273 015

MOB: +385 98 324 673

VPN: 5809

EMAIL: tomod@sumins.hr

Skip to content