ZAPOSLENICI INSTITUTA

Dr.sc. Tomislav Dubravac

Radno mjesto Voditelj Zavoda, Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Odjel Zavod za uzgajanje šuma

Područje istraživanja
  1. Uzgajanje šuma
  2. Struktura i prirodna obnova šuma
  3. Problematika rasta i razvoja šuma, sušenje hrasta lužnjaka
  4. Istraživanje zakonitosti rasta i razvoja strukture krošanja
  5. Mediteranski šumski ekosustavi - šume hrasta crnike
  6. Struktura i mogućnost prirodne obnove šuma u Nacionalnim parkovima

Bibliografija

Adresa Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska
Telefon +385 1 6273 015
Mobitel +385 98 324 673
VPN 5809
E-pošta tomod@sumins.hr