+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

NEPRAVILNOSTI

Nepravilnostima se smatraju kršenje zakona i drugih propisa, te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima EU koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem djelatnosti Instituta.

Pod nepravilnostima u poslovanju, prijevarom ili sumnjom u korupciju i sukob interesa se smatraju svi postupci protivni zakonima, propisima i internim aktima Instituta, te prijevare i činjenje suprotnih ili nepoduzimanje radnji potrebnih za pravilno, etično i transparentno poslovanje.

Ukoliko imate saznanja o određenim nepravilnostima u poslovanju  i sumnjama u korupciju unutar Hrvatskog šumarskog instituta, molimo da o tome izvijestite imenovanu povjerljivu osobu za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti na e-mail:

kindir@sumins.hr

ili njegovu zamjenicu

martinat@sumins.hr

kako bi mogli provesti sve aktivnosti i mjere u suzbijanju i sprječavanju takvih pojava, istovremeno pri tome u cijelosti štiteći izvor informacija.

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/2022)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Obrazac: Prijava nepravilnosti u Hrvatskom šumarskom institutu

Skip to content