+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Digitalna pristupačnost web stranice

Hrvatski šumarski institut nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatskog šumarskog instituta koje se nalazi na adresi https://www.sumins.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://www.sumins.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Slike nemaju pridružen prikladni opis. Funkcionalnost sustava to podržava, ali se prilikom unosa sadržaja nisu opisivale slike.
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.

Hrvatski šumarski institut radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 08. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog šumarskog instituta.
Izjava je zadnji put preispitana 13. lipnja 2022. Hrvatski šumarski institut će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Službenika za informiranje Hrvatskog šumarskog instituta.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskog šumarskog instituta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ured@sumins.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Službenik za informiranje Hrvatskog šumarskog instituta je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Službeniku za informiranje putem elektroničke pošte: ured@sumins.hr ili fikreta@sumins.hr

Skip to content