+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

2. po redu radionica Izvještajno prognoznih poslova u šumarstvu

01/02/2017

Radionica Izvještajno prognoznih poslova u šumarstvu koja se krajem studenog 2016. godine održala, u prostorijama HKD Napredak u Zagrebu, imala je vrlo zanimljivu i aktualnu temu ”Štete od potkornjaka u Gorskom kotaru – stanje i mjere koje treba poduzeti” u organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta, Šumarskog fakulteta i Ministarstva poljoprivrede.

Cilj ove radionice bio je razmjena mišljenja zaniteresiranih strana te usvajanje novih informacija koje će uvelike odrediti tijek borbe protiv potkornjaka, kao i rješavanje problema koji će nastati tijekom provođena mjera suzbijana ove opasne napasti.

Radionicu su vodili moderatori dr.sc. Milan Pernek, s Hrvatskog šumarskog instituta i prof. dr.sc. Boris Hrašovec sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, znanstvenici Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskog šumarskog instituta, Zavoda za gozdove Slovenije, djelatnici Savjetodavne službe, predstavnici Udruge privatnih šumovlasnika, predstavnik primorsko goranske županije te predstavnik Šumarskog društva. Uvodno izlaganje i situaciju napada potkornjaka u Hrvatskoj predstavila je Ivana Pešut, voditeljica odjela pri Upravi za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju Ministarstva poljoprivrede pri čemu su iznijeli presjek kroz novodonesenu Naredbu o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L) – osmerozubi smrekov pisar. Djelatnik Zavoda za gozdove Slovenije, dr. sc. Maarten de Groth predstavio je aktualno stanje gradacije potkornjaka u Sloveniji. Dr.sc. Luka Kasumović iznio je nove spoznaje razvojnog ciklusa, prezimljavanja i prostorne distribucije osmerozubog smrekovog potkornjaka (Ips typographus L.) u smrekovim šumama koje se temelje na njegovoj doktorskoj disertaciji. Dr. sc. Martina Tijardović sa Hrvatskog šumarskog insituta govorila je o propadanju šumskih kultura obične smreke, smanjenju rizika i šumskouzgojnim mogućnostima. Posljednje izlaganje održala je viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika, Maja Bukovac, dipl.ing.šum., koja je nazočnima predstavila postupanje Savjetodavne službe u šumama šumoposjednika vezano uz gradaciju potkornjaka.

Nakon izlaganja održana je rasprava u kojoj su aktivno sudjelovali svi predstavnici navedenih institucija. Rasprava se najvećim djelom odnosila na probleme provedbe donesene Naredbe i najboljem načinu suzbijanja potkornjaka u Gorskom kotaru.

Svi prisutni iskazali su veliko zadovoljstvo ovakvim tipom radionice gdje se, osim korisnih novih informacija, koje mogu biti vrlo funkcionalne u borbi protiv potkornjaka te u kasnijim stadijima sanacije i sukcesije, mogu čuti i suprotna mišljenja i stajališta koja u konačnici mogu konstruktivno djelovati, ne samo u ovoj borbi za šume Gorskog kotara, već i u budućem rješavanju problema od elementarnih nepogoda, kojih će zbog promjene klimatskih prilika nedvojbeno biti sve više i više.

NAJNOVIJE

Skip to content