+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Laboratorij za ispitivanje šumskog sjemena (LIS)

Sjeme je nezaobilazan i značajan činioc u životnom ciklusu šumskog ekosustava. Nositelj je svih genetskih osobina, i pozitivnih i negativnih, koje se iskazuju u budućim generacijama. Sjeme koje danas zasijemo bit će pokazatelj našeg znanja, osviještenosti i odnosa prema šumskih ekosustavima. U današnjim prilikama onečišćenja okoliša i klimatskih promjena očuvanje genofonda i biološke raznolikosti primarni su zadatak šumarske struke, a uloga kvalitetnog sjemena u obnovi šuma je neprocjenjiva.

Poznavanje kvalitete sjemena važan je činioc za sve koji su uključeni u proces proizvodnje sjemena od proizvođača, dorađivača, rasadničara pa do certifikacijskih službi. Informacija o kvaliteti sjemena omogućava uporabu sjemena visoke kvalitete te služi kao smjernica tijekom proizvodnje, trgovine i skladištenja.

Pod kvalitetom sjemena podrazumijeva se njegova genetička i analitička čistoća, te fiziološke i fizičke osobine kao što su  masa 1000 sjemenaka, sadržaj vlage, klijavost, vitalitet, zdravstveno stanje sjemena i dr. Za određivanje pojedinih elemenata kvalitete šumskog sjemena upotrebljavaju se standardizirane procedure koje su propisane zakonskim propisima, domaćim i međunarodnim standardima.

LIS se bavi temeljnim istraživanjima kao i pružanjem usluga ispitivanja kvalitete šumskog sjemena. Nadzire kvalitetu šumskog sjemena koje se stavlja u promet temeljem Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13,14/14) i međunarodnih propisa (ISTA, OECD).

LIS kontinuirano obavlja navedene poslove od 1959. godine. Od 2008. – 2023. godine akreditiran je prema normi 17025:2007. Akreditaciju je provela Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Područje akreditacije je: Ispitivanje šumskog sjemena i biljnog materijala.

Ispitivanje pojedinih svojstava kvalitete šumskog sjemena u laboratoriju obuhvaća: određivanje sadržaja vlage, utvrđivanje analitičke čistoće, klijavosti, vitaliteta, mase 1000 sjemenaka i zdravstvenog stanje sjemena. Od toga su akreditirane 4 metode:

 • određivanje čistoća sjemena,
 • određivanje mase 1000 sjemenaka,
 • utvrđivanje sadržaja vlage,
 • ispitivanje klijavosti.

 

Radi poboljšavanja kvalitete usluge i konkurentnosti na tržištu LIS je uspostavio informacijski sustav  (LIS IS) namijenjen za vođenje poslovanja laboratorija. LIS IS je web aplikacija koja ima svoju adresu na Internetu. Aplikacija se sastoji od dvije cjeline – javnog i privatno dijela. Javnom dijelu aplikacije može se pristupiti bez autorizacije, a privatnom dijelu samo autorizirani korisnik.

DJELATNOST

Temeljna istraživanja:

 • istraživanje morfoloških i fizioloških osobina sjemena šumskog drveća i grmlja,
 • istraživanje plodonošenja, količine i kvalitete uroda sjemena,
 • istraživanja novih i brzih metoda za određivanje kvalitete sjemena,
 • istraživanja načina skladištenja različitih vrsta šumskog sjemena.

 

Stručna djelatnost:

 • ispitivanje kvalitete sjemena,
 • uzimanje zbirnih i prosječnih uzoraka sjemena za potrebe utvrđivanja kvalitete sjemena,
 • sudjelovanje u izradi zakonske regulative.

VODITELJ

Dr.sc.
Stručna savjetnica u znanstvenom zvanju
Vršiteljica dužnosti predstojnika Zavoda za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo
Voditeljica Laboratorija za molekularno-genetička ispitivanja (LMGI)

UPOSLENICI

Dr.sc.
Analitičar početnik
Viši tehnički suradnik
Viši tehnički suradnik
Skip to content