+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

VODITELJ ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA: HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT
OIB: 13579392023
ADRESA: Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: Fikret Ahmetović, dipl.iur.
Kontakt: Cvjetno naselje 41, Službenik za zaštitu osobnih podataka
e-mail: fikreta@sumins.hr

Europski parlament i Vijeće Europe usvojili su UREDBU (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. Zaštita pojedinca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo. Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

Hrvatski šumarski institut osobne podatke smatra povjerljivom informacijskom imovinom te s njima postupa s posebnom pažnjom i obrađuje ih isključivo u svrhe za koje su prikupljeni.

Prilikom obrade osobnih podataka Hrvatski šumarski institut postupa po načelima zakonitosti, transparentnosti i poštenosti. Hrvatski šumarski institut ograničava svrhu i pohranu podataka te smanjuje količinu podataka koje prikuplja poštujući načelo cjelovitosti i povjerljivosti, te načelo pouzdanosti osobnih podataka.
Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg Hrvatski šumarski institut prikuplja vaše podatke. Imate pravo znati koje vaše osobne podatke prikuplja, u koju svrhu te po kojoj pravnoj osnovi.

Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u Hrvatskom šumarskom institutu, molimo Vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke.

Komunikacija ili materijali koje korisnici dostavljaju Hrvatskom šumarskom institut na vlastitu inicijativu neće se smatrati povjerljivima.
Ako želite ostvariti svoje pravo propisano Uredbom o zaštiti osobnih podataka ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka. Ako smatrate da Hrvatski šumarski institut nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke ili smatrate da krše vaša prava vezano uz zaštitu osobnih podataka, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR

Politika sustava upravljanja osobnim podacima u Hrvatskom šumarskom institutu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika

Skip to content