+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

KONTAKT

SJEDIŠTE

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko, Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 6273 000

Fax: +385 (0)1 6273 035

E-mail: ured@sumins.hr

RASADNIK

Tel: +385 1 6273 031; +385 1 6281 715

Fax: +385 1 6273 035

E-mail: ivicac@sumins.hr

ZAVOD ZA UREĐIVANJE ŠUMA I ŠUMARSKU EKONOMIKU

Trnjanska cesta 35

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 6311 580

Fax: +385 (0)1 6311 588

CENTAR ZA URBANE I PRIVATNE ŠUME

Ulica braće Krajanski 15

42000 Varaždin, Hrvatska

Telefon: +385 (0)42 305 221

Fax: +385 (0)42 305 221

CENTAR ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA "JOSIP RESSEL"

154. Brigade Hrvatske vojske 2

52000 Pazin, Hrvatska

Telefon: +385 (0)52 416 769

CENTAR ZA NIZINSKE ŠUME

Trg Josipa Runjanina 10

32100 Vinkovci, Hrvatska

Telefon: +385 (0)32 308 815

Fax: +385 (0)32 308 815

PIŠITE NAM