+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Centar za nizinske šume

Nizinske šume istočnog dijela Hrvatske najpoznatije su po hrastu lužnjaku kao našoj najvrednijoj vrsti drveća. Ta je vrsta drveća odigrala vrlo važnu ulogu u razvoju Slavonije i Srijema u kulturnom, povijesnom i gospodarskom pogledu. Klimatske promjene i razni nepovoljni antropogeni i drugi biotički čimbenici negativno utječu na zdravstveno stanje nizinskih šuma što uvjetuje probleme u gospodarenju i obnovi tih šuma. Šumski kompleksi nizinskih šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj jedinstveni su primjer takvih šuma u Europi pa je s ciljem praćenja stanja tih šuma potrebno provoditi kompleksna znanstvena istraživanja.

Centar za nizinske šume, Hrvatskog šumarskog instituta, sa sjedištem u Vinkovcima svoju djelatnost započeo je 1. rujna 2008. godine. Centar za nizinske šume osnovan je s namjerom da se istraživačka aktivnost u području šumarstva poveže sa potrebama lokalne zajednice i kolega iz šumarske struke radi osiguranja potrajnog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima s ciljem primjene i unapređenja dosadašnjih postignuća šumarske struke kroz znanstvena istraživanja. Rad centra sufinanciraju Vukovarsko-srijemska županija, grad Vinkovci i grad Otok te Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Vinkovci.

DJELATNOST

Temeljna istraživanja u IC Vinkovci obuhvaćaju slijedeća područja:

 • provedba znanstveno-istraživačkih projekata na području Spačvanskog bazena
 • očuvanje genofonda šumskog drveća od gospodarskog značaja
 • istraživanje varijabilnosti i izostanka plodonošenja hrasta lužnjaka
 • uzgajanje šuma hrasta lužnjaka i utjecaj šumsko uzgojnih zahvata na stanje i razvoj sastojina
 • hidrologija tala nizinskih šuma
 • ostala istraživanja na znanstvenom području šumarstva

Stručna djelatnost:

 • Stručni nadzor u sjemenskim objekatima
  • pregledi šumskih sjemenskih objekata
  • nadzor nad proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala
  •  nadzor nad stavljanjem na tržište šumskog reprodukcijskog materijala
 • Ocjenjivanje potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i izdavanje stručnog mišljenja o ispunjavanju uvjeta za upis u Registar šumskih sjemenskih objekata
 • Uzorkovanje šumskog sjemena sukladno važećim metodama za uzorkovanje i testiranje sjemena Međunarodne udruge za testiranje sjemena (International Seed Testing Association ISTA)
 • Davanje stručnog mišljenja za odobrenje Programa gospodarenja ŠSO u kategoriji „selekcioniran“
 • Sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava za izradu prijedloga podzakonskih akata Zakona o šumama i uredbi Europske komisije

PROJEKTI

VODITELJ

Dr.sc.
Viši znanstveni suradnik
Voditelj Istraživačkih centara

UPOSLENICI

, dipl.ing.šum.
Stručni suradnik
Skip to content