+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Centar za općekorisne funkcije šuma ”Josip Ressel”

Šume i šumska zemljišta specifično su prirodno bogatstvo te s općekorisnim funkcijama šuma uvjetuju poseban način uprav­ljanja i gospodarenja. Općekorisne funkcije šuma jesu: zaštita tla od erozije vodom i vjetrom, uravnoteženje vodnih odnosa u krajobrazu te sprečavanje bujica i visokih vodnih valova, pročišćavanje voda procjeđivanjem kroz šumsko tlo te opskrba podzemnih tokova i izvorišta pitkom vodom, povoljni utjecaj na klimu i poljodjelsku djelatnost, pročišćavanje onečišćenoga zraka, utjecaj na ljepotu krajobraza, stvaranje povoljnih uvjeta za ljudsko zdravlje, osiguranje prostora za odmor i rekreaciju, uvjetovanje razvoja ekološkoga, lovnog i seoskoga turizma, očuvanje genofonda šumskoga drveća i ostalih vrsta šumske biocenoze, očuvanje biološke raznolikosti genofonda, vrsta, ekosustava i krajobraza, podržavanje opće i posebne zaštite prirode (nacionalni parkovi i dr.) šumovitog krajobraza, ublažavanje učinka „staklenika atmosfere“ vezivanjem ugljika te obogaćivanje okoliša kisikom, opća zaštita i unapređivanje čovjekova okoliša postojanjem šumskih ekosustava kao biološkoga kapitala velike vrijednosti te značenje u obrani zemlje i razvoju lokalnih zajednica.

Centar za općekorisne funkcije šuma „Josip Ressel“ Hrvatskog šumarskog instituta, djeluje od 2008. godine i smješten je u Pazinu. Trenutno zapošljava 4 diplomirana inženjera šumarstva koji se bave znanstveno – istraživačkim radom, EU projektima te ostalim međunarodnim i domaćim projektima, kao i asistiranjem na prikupljanju podataka za znanstveno – istraživačke projekte Hrvatskog šumarskog instituta. Značajno je spomenuti i kako djelatnici Centra za OKFŠ iz Pazina provode stalne edukacije učenika osnovnih i srednjih škola na području čitave županije. Rad centra podupiru Istarska županija i Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Buzet.

DJELATNOST

Aktivnosti Centra za općekorisne funkcije šuma „Josip Ressel“ provode se u sklopu znanstvenih i stručnih projekata, od kojih izdvajamo:

  • Istraživanje podzemnih i nadzemnih makrogljiva u šumskim ekosustavima Istre,
  • Stvaranje Strategije održivog razvoja i gospodarenja tartufima u Istri,
  • Nadzor i kontrola u proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala.

PROJEKTI

VODITELJ

Dr.sc.
Viši znanstveni suradnik
Voditelj Istraživačkih centara

UPOSLENICI

, dipl.ing.šum.
Stručni suradnik
, mag.ing.prosp.arch.
Stručni suradnik
, mag.ing.silv.
Stručni suradnik
Skip to content