+385 (0)98 324795, +385 (0)98 340497

Centar za urbane i privatne šume

Specifičnost šumarstva sjeverozapadne Hrvatske uvjetovana je velikim udjelom privatnih šuma te višestoljetnom tradicijom parkovnog oblikovanja krajobraza što je prije svega odraz velike gustoće stanovništva. Privatne šume karakterizira usitnjenost posjeda, imovinsko-pravna problematika te loše gospodarenje.  Zbog toga su od strane lokalnih vlasti pokrenuti brojni projekti s ciljem unapređenja stanja u privatnim šumama prvenstveno kroz edukaciju šumovlasnika te izradu šumskogospodarskih planova. Značajne parkovne površine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, od kojih su mnoge proglašene zaštićenim područjima, karakterizira starost te loše održavanje zbog čega je veliki udio stabala lošeg zdravstvenog stanja. Lokalne vlasti su zainteresirane za uređenje takvih objekata s ciljem poboljšanja zdravstvenih i rekreativnih uvjeta za stanovništvo te se izrađuju brojni elaborati sanacije i revitalizacije parkova.

Centar za urbane i privatne šume svoju djelatnost započeo je 1. 09. 2008. godine u Varaždinu, a 2022. godine ured je preseljen u Koprivnicu. Osnovan je s namjerom da se istraživačka aktivnost u području šumarstva poveže sa potrebama lokalne zajednice na području urbanih i privatnih šuma radi osiguranja jedinstvenog i trajnog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima bez obzira na vlasništvo i ovisno o lokalnim specifičnostima. Rad Centra podupiru Varaždinska županija, Koprivničko – križevačka županija, Grad Varaždin, Grad Ivanec i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije.

Problematika istraživanja u Centru za urbane i privatne šume težište ima u područjima zaštite šuma, zdravstvenog stanja urbanog zelenila i problematike šuma u privatnom vlasništvu, ali je Centar otvoren i za ostale teme interesantne lokalnoj zajednici, a koje su povezane s drvećem, šumom i šumarstvom.

DJELATNOST

Aktivnosti Centra za urbane i privatne šume provode se u sklopu znanstvenih i stručnih projekata, od kojih izdvajamo:

  • Sjemenska štedionica i genetska banka svojti šumskog drveća
  • Usluga stručne kontrole u proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala
  • Zdravstveni pregled šumskog reprodukcijskog materijala u rasadnicima
  • Izvještajno prognozni poslovi u šumarstvu
  • Program posebnog nadzora karantenskih organizama

PROJEKTI

VODITELJ

Dr.sc.
Viši znanstveni suradnik
Voditelj Istraživačkih centara

UPOSLENICI

Skip to content