KNJIGE, ZBORNICI I DRUGO

Bibliografija Hrvatskog šumarskog instituta (1945-2015)

bibliografija2015

Bibliografija sadrži bibliografske zapise svih radova djelatnika Hrvatskog šumarskog instituta, bez obzira gdje su objavljeni, te svih članaka objavljenih u Radovima u periodu od 1945. do 2015. godine

download  


Bibliografija Hrvatskog šumarskog instituta (1945-2005)

bibliografija2005Bibliografija sadrži bibliografske zapise svih radova djelatnika Hrvatskog šumarskog instituta, bez obzira gdje su objavljeni, te svih članaka objavljenih u Radovima u periodu od 1945. do 2005. godine

download    

Monografija Hrvatskog šumarskog instituta (1945-2015)

bibliografija2015Monografija Hrvatskoga šumarskog instituta (1945.–2015.) povodom obilježavanja 70. obljetnice znanstveno-istraživačkog rada Hrvatskoga šumarskog instituta rezultat je nastojanja da se pregledno i na jednome mjestu predstave najvažniji tragovi  znanstveno-istraživačkog rada Instituta u povijesnoj vertikali u rasponu od sedam desetljeća. No, isto tako predstavljene su sadašnje aktivnosti Instituta, kao i izazovi koji nas očekuju u neposrednoj budućnosti.

download


Monografija Hrvatskog šumarskog instituta (1945-2005)  

Monografija Hrvatskoga šumarskog instituta (1945.–2005.) povodom obilježavanja 60. obljetnice znanstveno-istraživačkog rada Hrvatskoga šumarskog instituta rezultat je nastojanja da se pregledno i na jednome mjestu predstave najvažniji tragovi  znanstveno-istraživačkog rada Instituta.

Bolesti i štetnici urbanog drveća

urbanoAutori: Tomiczek, Diminić, Cech, Hrašovec, Krehan, Pernek, Perny Ključne riječi: bolesti urbanog drveća, truležnice, štetnici Knjiga “Bolesti i štetnici urbanog drveća” djelo je sedmero stručnjaka zaštite drveća od čega trojica dolaze iz hrvatskih institucija: Šumarskog fakulteta u Zagrebu i Šumarskog instituta Jastrebarsko. Služi brzom i jednostavnom određivanju uzroka šteta na drveću sa preporukama suzbijanja. Knjiga je nastala iz dugogodišnjeg rada autora na području zaštite drveća u parkovima i šumama i temelji se na znanjima i iskustvima ogromnog broja provedenih stručnih analiza i prosudbi. Čitatelje uvodi u osnovne bolesti i štetnike koje dolaze na urbanom drveću, ilustrativno prikazano na 374 str. i 500 originalnih fotografija. Jednostavnim rječnikom objašnjava simptome po kojima se prepoznaje šteta te što treba učiniti kako bi se spriječile štetne posljedice.

info


Local strategies for land use management according to Kyoto protocol – Exploring new management tools for CO2 sequestration in agricultural lands and forests

Publikacija objedinjuje najvažnije rezultate projekta Carbon-Pro, održavajući razinu i kvalitetu postignute suradnje, intuiciju i sposobnost projektnih partnera da pronađu način prikazati projektni cilj jasnijim te izvedivim. Knjigom se uspjelo premostiti tadašnje znanstvene i političke izazove na temu gospodarenja šumskim i poljoprivrednim zemljištima prema Kyotskom protokolu, te pronaći načina za suradnju među interesnim dionicima. Tiskana je na engleskom jeziku, poglavlja su pisale skupine autora…


Gospodarenje šumskim tlima u Hrvatskoj

Autor: Dr.sc. Jakob Martinović

Šumarska pedologija u Hrvatskoj ima stogodišnju, bogatu povijest i tradiciju. Autor ove znanstvene knjige je dr.sc. Jakob Martinović, znanstveni savjetnik u mirovini, zaposlenik Šumarskog instituta, Jastrebarsko, dugogodišnji priznati i poznati znanstvenik i istraživač šumarske pedologije. U posljednjih 40 godina povijest šumarske pedologije u Hrvatskoj povezana je s istraživanjima tipova šuma (tipologija) i kartiranjima šumskih ekosustava, kao i njihovim odnosom na vegetacijski pokrivač. Autor je u knjizi obradio osam skupina problema, od kojih spominjemo neke: odnosi tla i vegetacije, proizvodnost tla, gospodarsko vrednovanje tala i njihova prikladnost različitim namjenama, zahvati i stanje tla, problemi oštećenja i zaštite.

Kako sam autor ističe, ovom znanstvenom knjigom nisu obuhvaćena sva pitanja iz šumske pedologije, a odnose se na biologiju i minerologiju tla, opća znanja o genezi, evoluciji i općoj fiziografiji.


Zbornik radova “Natural resources, green technology and sustainable development/3“
Zbornik radova Treće međunarodne znanstveno-stručne konferencije “Natural Resources, Green Technology and Sustainable Development –GREEN/3” u organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Šumarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Hrvatskog društva za biotehnologiju i Akademije šumarskih znanosti koja se održala od 05. – 08. lipnja 2018. godine u Zagrebu u hotelu Panorama možete preuzeti na slijedećoj poveznici: green3 proceedings
 

 
Zbornik radova “Natural resources, green technology and sustainable development/2“

            

Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije “Natural resources, green technology and sustainable development/2“ organizirane od strane Hrvatskog šumarskog instituta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te uz potporu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Hrvatskog društva za biotehnologiju i Akademije šumarskih znanosti. Konferencija je održana u Zagrebu od 05. do 07. listopada 2016.

download Proceedings download Book of Abstracts


Zbornik radova “Natural resources, green technology and sustainable development“

proceedingsZbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije “Natural resources, green technology and sustainable development“ organizirane od strane Hrvatskog šumarskog instituta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te uz potporu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša i Hrvatskog društva za biotehnologiju. Konferencija je održana u Zagrebu od 26. do 28. studenog 2014.

download

Knjiga sažetaka „KLIMATSKE PROMJENE I NOVI IZAZOVI U PROIZVODNJI KVALITETNOG I STANIŠTU PRILAGOĐENOG ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA“ 
Knjiga  sažetaka  „KLIMATSKE PROMJENE I NOVI IZAZOVI U PROIZVODNJI KVALITETNOG I STANIŠTU PRILAGOĐENOG ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA“ izdana je povodom obilježavanja 60. obljetnice organiziranog šumskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj. Savjetovanje je održano  3. i 4. prosinca 2019. godine u Jastrebarskom u organizaciji Hrvatskog šumarskog instituta i suorganizaciji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Akademije šumarskih znanosti, Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Hrvatskog šumarskog društva i Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Hrvatske akreditacijske agencije, European Forest Institute (EFI), International Union of Forest Research Organization (IUFRO), Divisions 1,2.

Zbornik sažetaka ”2. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem”

Zbornik sažetaka ”2. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem” izdan je povodom održavanja simpozija o invazivnim vrstama u organizaciji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog šumarskog instituta i Javne ustanove Maksimir u Zagrebu od 21.-22. studenog 2016. Cilj simpozija je bio okupiti stručnjake za invazivne strane vrste, kako iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, tako i one iz područja društvenih znanosti koji su u svome svakodnevnom radu usmjereni na invazivne strane vrste.

download 


Zbornik sažetaka ”Forests for cities, forests for people – Perspectives on urban forest governance”

Zbornik sažetaka međunarodnog znanstvenog savjetovanja “Forests for cities, forests for people – Perspectives on urban forest governance”, organiziranog od strane Hrvatskog šumarskog instituta u suradnji s IUFRO organizacijom (jedinica 6.07.00) i Europskim šumraskim institutom (FOPER projekt). Savjetovanje je održano 27. i 28. rujna u Zagrebu.

download


Zbornik sažetaka “FAGUS 2010 – Ima li bukva budućnost – promjene, utjecaji i odgovori”  

Zbornik sažetaka međunarodnog znanstvenog savjetovanje “FAGUS 2010 – Ima li bukva budućnost – promjene, utjecaji i odgovori” (FAGUS 2010 – Is there future for beech – Changes, Impacts and Answers), Varaždin, 27-28.10.2010.

download


Zbornik sažetaka “60 godina rada i razvoja šumarskih instituta u Hrvatskoj – Šumarstvo na pragu EU”

zbornikZbornik sažetaka znanstveno-stručnog skupa “60 godina rada i razvoja šumarskih instituta u Hrvatskoj – Šumarstvo na pragu EU”, izdan je povodom obilježavanja 60. godišnjice postojanja šumarskih instituta u Hrvatskoj 2005. godine. Tom je prigodom održan znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod istim nazivom.

download    

PRIRUČNIK O GLODAVCIMA ŠUMA HRVATSKE

Svrha ovog Priručnika jest služiti šumarskoj struci za upoznavanje sa temeljnim karakteristikama najučestalijih vrsta glodavaca u šumama Hrvatske, za njihovo prepoznavanje te determinaciju karakterističnih oštećenja koja uzrokuju. Priručnik također pruža informacije o kontroli glodavaca i raspoloživim metodama redukcije njihove brojnosti kao i o najčešćim bolestima koje šumski glodavci mogu prenijeti.

info      

 

RJEČNIK ARBORIKULTURNIH POJMOVA 

Rječnik arborikulturnih pojmova u izdanju Hrvatske udruge za arborikulturu (HUA). Rječnik je obujma 118 stranica te sadrži bazu gotovo 1500 englesko-hrvatskih stručnih pojmova  iz područja arborikulture sa detaljnim opisom objašnjenja i terminoloških naziva razumljivih širem čitateljstvu. Rječnik nam abecednim redom donosi izraz na engleskom jeziku, definicije na engleskom jeziku, izraz na hrvatskom jeziku te definicije na hrvatskom jeziku.


 
LETAK O POTKORNJACIMA  

Preuzmite letak o potkornjacima i smrekovom pisaru (Ips typographus), te saznajte sve o biologiji vrste, štetama koje čine i načinima suzbijanja.

download    


HOLISTIC – Brošura o obnovi vegetacije i staništa – Preporuke za upravljanje biomasom nakon požara

Šumski ekosustavi u području Mediterana izloženi su cijelom nizu uglavnom negativnih procesa koji su uzrokom promjene privremenog i/ili trajnog karaktera. Područja u kojima pridolaze šume mediteranske regije, nose značajno obilježje vrlo rane naseljenosti i intenzivnog razvoja stanovništva. Nigdje nisu tako jako izraženi pritisci i utjecaj čovjeka i njegovih eksploatatorskih navika na šumu kao na području Mediterana.

Informacije o obnovi vegetacije i staništa možete pronaći više na dolje navedenim linkovima za download. download – hrv. verzija download – eng. verzija

 

HOLISTIC – Priručnik za učinkovito korištenje biomase 

Glavni cilj ovog priručnika se odnosi na mogućnosti korištenja biomase, tehničke aspekte i korištenje vodiča o tome kako upravljati sustavima za grijanje na biomasu u općinama i gradovima.

download  – hrv. verzija download – eng. verzija

 
 

INFORMATIVNI PRIRUČNIK ZA ŠUMOPOSJEDNIKE

Informativni Priručnik za  šumoposjednike izdaje Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2008. temeljem stručnih podloga koje je izradio Šumarski institut, Jastrebarsko u suradnji s djelatnicima Ministarstva, Odjela za privatne šume. Priručnik donosi osnovne informacije o šumama i šumarstvu u Hrvatskoj, uzgajanju šuma, suvremenim trendovima u šumarstvu, zaštiti šuma, zaštiti na radu te osnovne pojmove o zakonodavnim okvirima iz područja šumarstva. U svom uvodnom dijelu donosi najčešća pitanja i odgovore vezane uz potrebita znanja šumoposjednika. Priručnik je podijeljen u šest osnovnih poglavlja. Nakon svakog poglavlja daje se temeljna literatura za one koji žele znati više.

download